fbpx

Verlening verkavelingsvergunningen voorlopig aangehouden

GFC NIEUWS- Verkavelaars hebben na het aantreden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) massaal een bezoek gebracht om hun misnoegen te uiten.
Volgens de bewindsman gaat het om verkavelaars die heel innovatief bezig zijn, terwijl anderen op de traditionele manier doorgaan. De druppel die de emmer deed overlopen, was het feit dat mensen jaren wachten op een vergunning, wat niet kan en mag gebeuren. Sommigen ontwikkelen een verkavelingsproject zonder de juiste wegen te bewandelen, waar later de burger de dupe van wordt. De basisregels worden onder een vergrootglas geplaatst, derhalve zijn alle verkavelingsaanvragen tot eind december 2020 aangehouden.
De OW-minister gaf tijdens een uiteenzetting aan dat alle verkavelaars zich moeten verenigen in een Naamloze Vennootschap (NV). De verkavelaars zullen zich moeten aansluiten bij een autoriteit, die door de overheid zal worden aangesteld. Zelf verkavelen wordt bovendien onmogelijk.
Notarissen, het MI-Glis, advocaten, landmeters, het ministerie van Openbare Werken en de verkavelaars zullen samen een raad van toezicht moeten vormen om na te gaan of het proces in goede banen wordt geleid.
Er zijn verkavelaars die strikt volgens de wet en regels handelen, maar er zijn ook enkelen die proberen hun eigen weg op te gaan door de basisregels aan hun laars te lappen. Mensen kunnen niet jaren op een vergunning blijven wachten, of ze krijgen een vergunning, of niet. Enerzijds zullen de eisen worden verhoogd, anderzijds zal het vergunningenbeleid worden versneld. Stakeholders, zoals installateurs, aannemers, architecten en ingenieurs krijgen meer verantwoordelijkheden van het ministerie.
Minister Nurmohamed legt verder uit dat het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in het vervolg het beleid moet maken, dat zal moeten uitwijzen waar wel en waar niet mag worden verkaveld. Dit ministerie zal er ook voor moeten zorgen dat indien van toepassing, een bestemmingswijziging wordt verleend. Het vervolgproces zal onder het toeziend oog van het ministerie van Openbare Werken moeten geschieden.
Personen die buiten de regels om tot verkaveling overgaan, zullen strafbaar worden gesteld. Zodra wordt geconstateerd dat een verkavelaar buiten de wettelijke voorschriften een perceel heeft verkocht of begint te bouwen, kan die een gevangenisstraf opgelegd krijgen.
Burgers dienen derhalve alert te blijven en de autoriteiten op tijd te melden over de onregelmatigheden in de wijken, indien iets dergelijks zich voordoet.
De intentie van het beleid van de huidige regering is om de woningbouw te stimuleren, vandaar dat alle achterstallige vergunningen worden gehonoreerd. Echter zullen mensen worden gedwongen om aan de eisen te voldoen, aangezien het ministerie van Openbare Werken zich uiteindelijk niet meer zal bezighouden met verkavelingsvergunningen.

BEKIJK OOK
Tourism Week moet leiden naar duurzaam toerisme