fbpx

Verlengingsaanvraag visvergunningen 2020 al gestart

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is in september gestart met de inspectie van vis- en vaartuigen voor verlenging van de vergunningen voor het jaar 2020.

Deze jaarlijkse inspectie is vroegtijdig begonnen, verschillend dan die van de voorgaande jaren.

Aanvragen voor verlenging van visvergunningen voor het jaar 2020 is opengesteld vanaf 4 november 2019 tot en met 15 januari 2020.

De geldigheidsduur van de vergunning is van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Indien de vis- en vaartuigen niet voldoen aan de gestelde vereisten, zal de vergunning niet worden verlengd.

De aanvraag van visvergunningen voor het jaar 2020 geldt voor zowel de Kust- en Zeevisserij, conform de Zeevisserijwet, als voor het vissen in de binnenwateren van Suriname, conform de Visstandbeschermingswet.

De vergunninghouder kan een vastgesteld aanvraagformulier gratis afhalen op het Onderdirectoraat Visserij van het ministerie van LVV bij de afdeling Vergunningen, Visserijkantoor LVV Nickerie, Visserijkantoor LVV Coronie en IJsverkoopcentrum Visserij Boskamp.

BEKIJK OOK
Parlementaire delegatie naar Egypte

Die dient volledig en correct ingevuld ingeleverd te worden, inclusief alle relevante documenten. Aanvragers krijgen de gelegenheid om binnen 5 werkdagen ontbrekende gegevens/bijlagen aan te vullen of over te leggen.

De aanvrager krijgt een bewijs van indiening voor de aanvraag van de visvergunning.

Indien de inspectie van het vaartuig en alle vistuigen goed is beoordeeld, wordt de vergunning opgemaakt en doorgestuurd naar de minister ter goedkeuring.

Voor het in ontvangst nemen van de vergunning dient vergunningsrechten, afhankelijk van de visserijcategorie/typevisserij, betaald te worden bij de Centraal Betaaldienst of de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Voor de ordening van de visserijsector staat LVV-minister Rabin Parmessar achter zijn besluit: geen nieuwe visvergunningen te verstrekken. Dit is één van de stappen van het duurzaam visserijbeleid van het ministerie van LVV teneinde het waarborgen van een duurzame visserijsector zowel in ecologisch als economisch opzicht.