fbpx

Verlenging tijdsduur hoofdrekenen GLO-6 toets

Het Examenbureau heeft mede in het kader van de in gang gezette onderwijshervormingen het besluit genomen onderzoek te doen inzake de tijdsduur van het vak hoofdrekenen.

In deze fase zal de tijdsduur met tien minuten worden verruimd voor het schooljaar 2018/2019.

Volgens rapportage kunnen sommige leerlingen de items wel maken, maar lukt dat niet binnen de voorheen gestelde tijd.

Door de tijdsdruk wordt een deel van de toets dan onnauwkeurig gemaakt met alle gevolgen van dien. Dit euvel wenst het Bureau op deze wijze op te vangen. Intern zal worden nagegaan welke invloed deze tijdsverruiming op de resultaten, van in dit geval het vak hoofdrekenen, heeft.

De hoofdrekenentoets wordt op woensdag 17 juli afgenomen en duurt van 10:00 uur tot 10:50 uur. Het aantal items blijft hetzelfde (30 items).

Het tijdstip van de aardrijkskundetoets, welke op dezelfde dag wordt afgenomen, start bijgevolg om 10.55 uur en duurt tot 11.40 uur.

Ulrich Rodgers, hoofd van het Examenbureau, hoopt op medewerking en steun en verwacht deze ook, in het belang van de toetskandidaten.

Overige berichten