fbpx

Verkoop vloeibare rattengif verboden

GFC NIEUWS- Tijdens controlewerkzaamheden van de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is gebleken dat er vloeibare rattengif (uitsluitend met Chinese opschrift/ etikettering) in omloop is, die zeer gevaarlijk is bevonden voor mens, dier en milieu.

Het ministerie laat in een bekendmaking weten dat dit product illegaal is ingevoerd en wijst erop, dat de winkeliers die zich schuldig maken aan de verkoop hiervan, meteen hiermee moeten stoppen.

BEKIJK OOK
NGO’s ontvangen grants van Japan

Indien dit product toch op de schappen wordt aangetroffen, zal HI&T genoodzaakt zijn om kordaat op te treden.

Aan de gemeenschap wordt een dringend beroep gedaan om, indien u in het bezit bent van dit product, contact te maken met de Economische Controle Dienst.

De inleveringstermijn is gesteld op 1 maand.