fbpx
Verkoop verhogingen nutsvoorzieningen goed aan het volk

De verhoging van de nutsvoorzieningen is niet het probleem, maar het goed verkopen aan het Surinaamse volk. Het Surinaamse volk moet de sociale verworvenheden van regering Bouterse II die nog steeds gefinancierd moeten worden in herinnering gebracht worden.

Het primair sociaal (noden/noodzakelijk behoeften) contract m.n. de verhoging van kinderbijslag, AOW- verhoging, gesubsidieerd schoolgeld, gesubsidieerde ziektekostenverzekering en de gesubsidieerde naschoolse opvang etc. etc.

Het volk moet beter en duidelijker geïnformeerd worden dat de inkomsten uit de goudsector drastisch verminderd zijn. Maar (het sociaal contract) de sociaal maatschappelijke noodzakelijke noden moeten primair onherroepelijk gefinancierd worden. Solidariteit en collectieve participatie wordt van het volk verwacht. Eenheid maakt macht, samen staan we als natie sterk.

Behalve de extra inkomsten voor de staatskas van 0,40 srd verhoging op de brandstofprijs, zal respectievelijk ruim 10 miljoen SRD belastinginkomsten per maand geïnd worden op de 0,40 SRD benzineverhoging.

Er zal ook iets extra positiefs geschieden aangaande het milieu door de brandstofverhoging. Bezitters van motorvoertuigen zullen minder snel de motorvoertuigen pakken en zal er minder gereden worden met de auto, motorfiets en/of bromfiets/scooters in de stad. En zal dus het milieu ontlast worden van de (milieuvervuiling) uitlaatgassen. En zullen minder lange files zijn/opstoppingen in de binnenstad zijn. Het is een win-win situatie.

Het is soms geven en nemen, de psychologie van de macht/ de Trias Politica c.q. respect tonen voor de (onwetendheid) schreeuw van het opgejutte volk. Een soortgelijke opstand alla Brazilië jongstleden tegen de regering van president Dilma Rousseff, is geen goede start voor de regering Bouterse II.

Het gevoel van onmacht van het Surinaamse volk en het gevoel van in de steek gelaten te zijn of verraden te zijn door de coalitie wordt rigoureus gevoed door de rancuneuze Surinaamse oppositie. President Bouterse, laat het volk even bedaren, geef ze iets of het gevoel dat ze gehoord worden.

President, halveert u onherroepelijk de brandstofverhoging van 0,40 SRD naar 0,20 SRD. Haal de 0,20 SRD belastingen op een andere, rechtvaardige, economische, creatieve en verantwoorde manier uit een ander potje vandaan. Bijvoorbeeld, verhoging van de boetes op verkeersovertredingen. De verhoging van de verkeersboetes zal ook bijdragen aan een veilig verkeer in Suriname. Ook moeten er boetes komen op onbewoonde percelen die helemaal ondoorzichtig met onkruid bebost zijn geworden.

Belastinginning/verhoging en hoge boetes over contrabande in de (illegale) goudsector. De regering moet zeker ook primair een verhoging doen op alle genotsmiddelen, vooral de genotsmiddelen die ongezond zijn voor de volksgezondheid.

Naast de extra inkomsten van de verhoging op de genotsmiddelen, sigaretten, alcohol e.a. zal bijvoorbeeld, het minder nuttigen van alcohol ook het huiselijk geweld verminderen. Minder roken is goed voor de volksgezondheid, vooral voor de gezondheid van de (baby’s/kinderen), de passieve rokers.

Bordelen(legale) moeten een flinke belastingaanslag krijgen c.q. een belastingverhoging krijgen. Sekswerkers moeten zich registreren en hun gegevens moeten opgeslagen worden in een zeden database. Het registreren of belastingaanslag/verhoging van de sekswerkers en nachtclubs bonzen zal niet alleen de staatskasspekken, maar het zal primair ook (vrouwenhandel) de gedwongen prostitutie stuiten en bestrijden. De minderjarigen in de illegale seksbranche zullen door de registratie en belastingaanpak beter aan het licht komen en beter bestreden kunnen worden.

De potentiële illegale uitvoer van elke vorm van (illegale) verkregen deviezen moet preventief aangescherpt worden, bij de banken, geldwisselkantoren en primair moet vooral de controle verscherpt worden op de illegale uitvoer van de harde valuta en goud via de JAP luchthaven te zanderij.

De verhoging van de watertarieven en elektra kunnen op een sociale manier geschieden. Het volk moet gestimuleerd worden om zuinig te zijn met ‘s werelds voornaamste schaarstegoed water en elektra.

Er moeten afspraken gemaakt worden tussen de overheid en de huishouders en kleine en grote ondernemers over het stroomverbruik en de verbruikskosten. Als de hoeveelheid van het gebruikte aantal van de afgesproken kubieke dm water en verbruikte energie overschreden is, treedt de verhoging dan automatisch in werking op alles dat daarna verbruikt wordt.

Kortom, een groot deel van water en energie wordt door de regering Bouterse gesubsidieerd. De huishouders en ondernemers mogen de oude tarieven blijven betalen van een bepaalde gesubsidieerde hoeveelheid water en elektraverbruik. Als de gebruikers (huishouders en ondernemers) het afgesproken gedoogde aantal aan de stroom, – en waterverbruik overschreden hebben, gaat de verhoging dan vanaf dat moment onherroepelijk van kracht van wat er daarna verder wordt verbruikt.

De samenleving moet weten dat alleen de zon voor niets opkomt.

De Surinamers willen in Suriname toch geen toestanden als in het ooit zo grote, machtige Griekenland van Plato en Socrates e.a. beroemde filosofen. Griekenland de bakermat van de westerse beschaving.

Roy Frits Lansdorf

Meer nieuws

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…