fbpx

Verklaring VHP over gesprekken met Bouterse

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst hierbij het volk als volgt te willen informeren.

Op uitnodiging van de voorzitter van de Nationale Democratische Partij, heeft de VHP, met een delegatie bestaande uit de voorzitter Ch. Santokhi en de ondervoorzitters M.Rathipal en R.Nurmohamed, op 17 juni 2015, deelgenomen aan een tweede informatiegesprek.

Dit heeft de VHP gedaan op basis van haar verantwoordelijkheid naar haar kiezers toe.

De voorzitter van de NDP geeft bij dit gesprek aan dat de twee partij programma’s van respectievelijk V7 en VHP, te hebben doorgenomen en constateerde raakvlakken met hun eigen zienswijze. Hij wenste verder te vernemen of er nog andere issues waren die de VHP wenste te bespreken.

De voorzitter van de VHP is daarna uitgebreid ingegaan op belangrijke issues die het volk raken en die aangepakt moeten worden. Deze issues betreffen onder meer een rechtvaardige kiesstelsel, goed bestuur, veiligheid, versterking van de economie, prestatie gerichte overheid, versterking rechtstaat, armoede vraagstuk en beleidsontwikkeling in goed overleg met relevante partners. Verder gaf hij aan dat er andere zaken zijn die ook in gezamenlijk overleg kunnen worden besproken.

De voorzitter van de VHP benadrukte wederom dat de NDP bij de gehouden algemene verkiezingen de meerderheid heeft behaald en dus zo spoedig mogelijk een regering zal moeten vormen en het regeren voort zetten, rekening houdend met de belangen van het volk. De VHP heeft aangeboden zich daarbij constructief te willen opstellen en te ondersteunen een beleid dat inhoud aanpak van onder meer de boven aangehaalde issues.

Tot slot gaf de voorzitter van de NDP aan bijzondere aandacht te willen geven en duidelijke afspraken te willen maken ten aanzien van de door de voorzitter van de VHP aangehaalde gevallen waarin beslissingen zijn genomen van overheidswege m.b.t. functionarissen, die in hun rechten worden aangetast en onrechtvaardig worden behandeld. Hierbij stelde de voorzitter van de NDP voor om deze vraagstukken structureel te willen aanpakken.
De voorzitter van de VHP heeft de boven aangehaalde beleidsissues op schrift overhandigd.

Paramaribo, 17 april 2015

Overige berichten