Verklaring SVJ over kwestie Friperson

GFC NIEUWS- De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) heeft zich in de kwestie Radio 10 versus journalist Orfeo Friperson omstandig laten informeren door beide partijen.

Het bestuur komt dan ook tot de conclusie dat er hier sprake is van een communicatiecrisis.

De directie van het radiostation, Werner Duttenhofer jr., stelt zich wel op het standpunt dat er nog ruimte is om te praten over deze kwestie. Hij heeft het ontslag al aangemeld bij Arbeidsinspectie, die dit zal moeten toetsen.

Duttenhofer stelde in eerste instantie, dat Friperson ontslag is aangezegd, omdat hij de regels van het bedrijf heeft overtreden. Hij zou voor een ander medium verslag hebben gedaan van de protestactie op het Onafhankelijkheidsplein, op maandag 17 februari.

Friperson staat ook open voor een gesprek. Hij stelt tegenover het bestuur, dat hij wel enkele condities heeft. Indien de directie contact met hem opneemt, zal hij deze condities voorleggen.

De journalist laat optekenen, dat hij na 13 jaar, nog steeds trots is een Radio 10’er te zijn. Hij blijft erbij, geen verslag te hebben gedaan voor de SRS en is ook niet content, met de wijze waarop deze zaak is afgehandeld.

Intussen is het personeel van de nieuwsdienst van Radio 10 afgelopen zaterdag in vergadering bij elkaar geweest en heeft een lans voor zijn collega gebroken. Ook dit feit heeft ertoe geleid, dat de directeur heeft aangegeven, opnieuw over deze case te willen praten, met de medewerkerker/journalist.

De SVJ heeft aangeboden als bemiddelaar te willen optreden in deze kwestie. Het wachten is nu op de toetsing door de Arbeidsinspectie. Het SVJ-bestuur betreurt het, dat deze kwestie zo is opgeblazen in de media.

Het is voor beide partijen schadelijk en maakt de weg naar elkaar toe moeilijker. Echter is het bestuur ervan overtuigd, dat de mogelijkheid nog bestaat dat de zaak in den minne wordt geschikt en dat Orfeo Friperson weer terug kan naar zijn werkplek.

Wij blijven deze zaak monitoren.

Overige berichten