fbpx

Verklaring Santigron Collectief over open brief aan de president

Het collectief Santigron heeft op 16 oktober een open brief betreffende de ondemocratische benoeming van Kakai Glen tot hoofdkapitein in Santigron laten publiceren.
Zonder navraag hebben sommige leden van de Nasi-lo, hun aanhangers en adviseurs aangenomen dat de heer Salomon Emanuels schrijver is van die openbrief en initiatiefnemer van die petitie.
Ter voorkoming van verwarring en dat Salomon Emanuels onterecht wordt beschuldigd of bedreigd, wensen wij van het Santigron Collectief publiek te verklaren dat wij de schrijvers zijn van de open brief en initiatiefnemers van die petitie.
De heer Salomon Emanuels is niet geconsulteerd bij het schrijven van voornoemde open brief en petitie. Het is het collectief, bestaande uit bewoners van Santigron in en buiten de dorpsgemeenschap, dat zijn misnoegen wenst te uiten over de vernederende wijze waarop deze benoemingszaak tot stand is gebracht.
Wij verzoeken de betrokken leden van de Nasi-lo en consorten dringend doch beleefd de naam van de heer Salomon Emanuels niet te relateren aan voornoemde open brief en petitie.
De heer Salomon Emanuels is voor de dorpsgemeenschap Santigron, gedurende een periode van langer dan 50 jaar, een respectabele burger wiens eer en goede naam niet op basis van insinuaties op lafhartige wijze mag worden beklad.
Ook vragen wij de betrokken leden van de Nasi-lo en hun aanhangers beleefd om de heilloze weg van beledigingen en bedreigingen te verlaten en het pad van dialoog te kiezen en middels een krutu de dorpsgemeenschap nader te informeren over genomen besluiten.
Santigron Collectief

OOK INTERESSANT
Santokhi in overleg met Nationale Veiligheidscommissie