fbpx

Verklaring regering in verband met heengaan ex-minister Lackin

GFC NIEUWS- De regering verliest in ex-minister Winston, Guno Lackin een gedreven persoonlijkheid.

De ex-bewindsman verwisselde op 11 november na een kortstondig ziekbed het tijdelijke met het eeuwige.

Door zijn buitenlandse politiek is Lackin verschillende talen, zoals Engels, Spaans en Portugees, machtig geweest waardoor hij zich internationaal kon bewegen.

Mede hierdoor heeft hij zich in de buitenlandse diplomatie verdienstelijk gemaakt voor Suriname, zeker als het gaat om de Caricom en de UNASUR.

Ex-minister Lackin was een man die zich met gedrevenheid stelde achter de beleidsdoelen van de regering. Hij is tot voor zijn heengaan Ambassadeur in Algemene Dienst geweest op het Kabinet van de President en als zodanig belast met de coördinatie van het Milieubeleid.

Ex-minister Lackin heeft als lid van de regering Bouterse I in zijn hoedanigheid van minister van Buitenlandse Zaken bouwstenen helpen aandragen om voldoende richting te helpen geven aan het gewijzigde buitenlands beleid.

BEKIJK OOK
77-jarige bejaarde man bij voordeur overrompeld door rover

Daarvoor heeft hij ons land helpen uitdragen bij diverse internationale organisaties en heeft de ex-bewindsman daarbij met verve en overredingskracht standpunten van Suriname op een kundige manier, zoals het een goede diplomaat betaamt, weten te onderstrepen.

Sedert het aantreden van de regering Bouterse II is Lackin belast geweest met het invulling geven aan de milieuagenda van de Republiek Suriname. In dat kader heeft hij leidinggegeven aan de in Suriname gehouden High Forest cover Low Deforestation (HFLD) milieuconferentie.

Dat Suriname in februari van dit jaar de leidersrol kreeg van de HFLD-countries is een van de internationale verworvenheden van de verscheiden diplomaat.

De regering condoleert de Surinaamse gemeenschap met het heengaan van de gewezen minister.

In samenspraak met de familie zal er een besluit worden genomen ten aanzien van de begrafenis.