fbpx

Verklaring regering: aanslag op democratie, verantwoordelijken zullen worden opgepakt

GFC NIEUWSREDACTIE- De regering van Suriname keurt de vandaag gepleegde vernielingen in de meest ernstige bewoordingen af.

De regering zal onder geen beding tolereren dat de rechtsstaat en democratische instituten in ons geliefd Suriname aangetast worden door handelingen van individuen dan wel in georganiseerd verband, staat in een verklaring.

“Wij veroordelen en verwerpen in de meest scherpe bewoordingen hetgeen zich vandaag in en om de Nationale Assemblee heeft plaatsgevonden. Er is geconstateerd dat gebouwen en ruimten van het huis van democratie met geweld zijn binnengedrongen, waarbij vernielingen zijn aangericht. Tegen de personen die deze aanvallen hebben geïnstrueerd, uitgevoerd en vernielingen hebben aangericht zal krachtig worden opgetreden.”

De regering heeft een speciale Task Force ingesteld, die tot taak heeft zo spoedig als mogelijk degenen die verantwoordelijk zijn voor deze acties op te sporen, in te rekenen en aan de justitiële autoriteiten over te dragen.

OOK INTERESSANT
Actiepunten Platform Rijstsector in uitvoering

Ook vernielingen en pogingen tot brandstichting bij winkels en andere gebouwen is onaanvaardbaar.

De regering draagt hoog in haar vaandel de fundamentele vrijheden, ook van demonstratie en protest, maar deze moeten op een ordelijke en vreedzame wijze plaatsvinden. Escalatie in illegale acties, zoals het inslaan van ramen, diefstal en vernielingen horen niet. Ook de leiders van deze protestacties zullen opgeroepen worden voor verhoor.

De regering zal de gemeenschap continue op de hoogte houden van de ontwikkelingen ter zake. Rust en orde worden door de regering gegarandeerd. Overtreders zullen onmiddellijk en ferm worden aangepakt.

De regering heeft speciale maatregelen getroffen om de veiligheid van burgers te waarborgen.