fbpx

Verklaring C-47 in kwestie Alcoa

GFC NIEUWS- C-47 heeft vol belangstelling de discussie rond de beёindiging van de Brokopondo overeenkomst in het parlement gevolgd.

Het was volgens C-47 opvallend dat de roep van grote delen van de samenleving, waaronder verschillende deskundigen, oppositie en ook coalitieleden, verschillende organisaties uit het maatschappelijk middenveld, buiten parlementaire politieke partijen eisen, is dat de regering opnieuw aan tafel dient te gaan zitten ( onderhandelen ) om een betere deal voor Suriname uit de wacht te slepen.

De verschillende personen, en organisaties hebben gedetailleerd en goed onderbouwd aangegeven welke aspecten van de concept overeenkomst met Alcoa dienen te worden geherformuleerd.

De opmerking van minister Misiekaba dat zaken daardoor in een controversiële sfeer werden gebracht, was dan ook volledig misplaatst en wordt door C-47 gezien als een goedkope afleidingsmanoeuvre.

Het kan er bij C-47 vooral niet in dat ondanks alle duidelijke en goed onderbouwde kritieken, de regering bleef volharden in haar standpunt om niet opnieuw te onderhandelen met de Alcoa.

Dit is niet alleen maar een enorme vorm van disrespect voor het parlement maar ook naar alle democratische organisaties en structuren in geheel Suriname, waaronder ook de Vakbeweging.

Vakorganisaties zijn immers gehouden, te werken op basis van democratische principes waarbij de wil van hun hoogste orgaan (de Algemene Leden vergadering) het leidend voorwerp is.

In november 2018 heeft C-47 samen met overige vakorganisaties uit het Caraïbisch gebied een verklaring doen toekomen aan de regering waarin onder andere de eis om tot her-onderhandeling over te gaan, is vastgelegd.

BEKIJK OOK
Politie onderzoekt dodelijk verkeersongeval Coronie

Ook is bijzondere aandacht gevraagd voor de positie van de gepensioneerde Suralco medewerkers, die ondanks hun wezenlijke bijdrage, het nu met een honger pensioen uitkering moeten doen.

Deze verklaring is een uitvloeisel van de Regional Meeting van IndustriAll Global Union, gehouden op 12 en 13 november 2018 in Paramaribo.

IndustriAll Global Union is de Internationale Vakorganisatie waar wereldwijd vakbonden in o.a. de Mijn en Metaal sector bij zijn aangesloten, waaronder ook C-47.

In diezelfde periode heeft IndustriAll Global Union het gedrag van de Multinational Alcoa, naar met name hun werknemers en ex werknemers toe, wereldwijd aan de kaak gesteld.

Het is namelijk gebleken dat Alcoa in 2018, niet alleen in Suriname, maar ook in Spanje, Australië en Canada, werknemers op zeer onheuse wijze heeft behandeld op het moment dat ze besloten hun operaties in die landen te sluiten.

Mede in dat kader is het duidelijk dat een nationaal standpunt tegen dit gedrag van Alcoa en de regering dient te worden ingenomen, om hen zo te dwingen een overeenkomst te sluiten met groot draagvlak en met terzijde legging van alle individuele en groepsbelangen.

C-47 roept daarom bij deze met name de regering op een ander koers in deze te varen, en de belangen van de totale samenleving centraal te stellen.