Verkiezingsprogramma VHP gelanceerd

GFC NIEUWS- De VHP heeft tijdens de viering van haar 71ste verjaardag haar verkiezingsprogramma 2020 gelanceerd.
Tijdens een massameeting werd het programma aan voorzitter Chan Santokhi aangeboden door Riad Nurmohamed, die het team leidde dat het programma heeft geschreven.
Santokhi benadrukte dat het programma niet alleen is geschreven met de hulp van nationale en internationale experts. “We hebben tijdens de ‘Meet the people’- campagne naar duizenden landgenoten geluisterd. En we hebben ze gehoord. Het programma is dus ook door hen geschreven. Het is een verkiezingsprogramma van het volk.”
Sterke gezinnen
De partij wil zich sterk maken voor sterke gezinnen. “Elke burger moet kunnen werken en verdienen, en in zijn levensonderhoud kunnen voorzien. De burger moet niet afhankelijk zijn van de overheid, maar voldoende mogelijkheden hebben om voor zichzelf te zorgen.
“Elke burger moet zijn huisvesting kunnen opzetten of betalen, en moet toegang hebben tot nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en telecommunicatie.
“Elke burger moet in een veilige, sociaal en milieuvriendelijke omgeving wonen en voldoende ontplooiingsmogelijkheden hebben in zijn omgeving zoals toegang tot onderwijs, sport en zorg.
“Elke burger behoort met zijn kennis en kunde mee te helpen aan de ontwikkeling van Suriname. De VHP gaat er alles aan doen opdat we sterke burgers kunnen worden,” wordt aangehaald in het programma.
Er komt een Microkredieten programma, waarbij buurten en organisaties kleine projecten kunnen indienen en zelf uitvoeren, en een Sociaal Investeringsfonds voor versterking van basisorganisaties en NGO’s.
Er komt een Huisvestingsplan en een Woningbouwfonds voor sociale woningbouw, waarbij degenen die een huis willen bouwen terecht kunnen voor grond en een lening.
Er komt een armoedebestrijdingsprogramma met een Sociaal Vangnet om armoede terug te dringen.
Een Noodfonds voor noodgevallen (bijvoorbeeld brand – en verkeersslachtoffers). Daarnaast worden bestaande sociale uitkeringen (AKB, AOV, FB) effectiever gemaakt.
Evaluatie van de pensioenen en pensioenfondsen en treffen van maatregelen om deze duurzamer te maken. Er komen sociale programma’s in ressorten om vrouwen- en kindermishandeling, drugsalcohol gebruik onder jongeren, prostitutie, en tienerzwangerschap te verminderen.
Het verkiezingsprogramma is hier te downloaden.

Overige berichten