fbpx
Verkiezingsboodschap CCK

Laat jullie ja ‘ja’ zijn, en jullie nee ‘nee’, wat je daaraan toevoegt, is uit den boze
(Matteüs 5: 37)

Als de dag van de verkiezingen is aangebroken, is er altijd wel een groep mensen die geen gebruik maakt van hun recht om hun stem uit te brengen. Die mensen zullen daar ongetwijfeld uiteenlopende redenen voor hebben, maar een van die redenen die vaak gehoord wordt is: “Het haalt toch niets uit”.

Zij hebben de hoop opgegeven dat hun stem enige invloed kan uitoefenen op wat er in de komende jaren zal gebeuren in ons land. De afgelopen perioden hebben inderdaad soms ontmoedigende resultaten laten zien, en ons enkele beschamende taferelen gepresenteerd. Velen van degenen die in het verleden we1 hun stem hebben uitgebracht, zullen dan ook hun hoofd hebben geschud, en zich afvragen op wie ze nu- in ’s hemels naam – hun stem moeten gaan uitbrengen.

Eén van de ontmoedigende ervaringen die in het verleden is opgedaan, wordt veroorzaakt door het verschil dat wij zien tussen dat wat ons tijdens de verkiezingsstrijd wordt voorgehouden, en dat wat in feite wordt gedaan, als eenmaal de partijen aan de macht zijn.

Hoe betrouwbaar is het woord van de politicus? In hoeverre kunnen wij als kiezers daarop bouwen? Welke ervaring hebben we met bepaalde politici in het verleden opgedaan, als het aankomt op het stuk van eerlijkheid in woord en daad?

De inschatting van de eerlijkheid van personen die op de kieslijsten staan is een belangrijk punt, wanneer het gaat om het uitbrengen van onze stem. Draaiers en leugenaars kunnen we niet gebruiken als vertegenwoordigers van de belangen van ons allemaal en van ons land. Die verdienen onze stem dan ook niet. En wie in zijn of haar persoonlijk leven scheve schaatsen rijdt, ook niet.

Als we een karakterschets van een waarachtige politicus zouden moeten geven, dan hoort eerlijkheid en openheid zeker in het rijtje thuis. Een eerlijk en open mens is een betrouwbaar mens, die meent wat hij/zij zegt en ernaar handelt.

Sporen van deze problematiek, die al speelde in Jezus’ dagen, en ook lang daarvoor, vinden we in de zogeheten “Bergrede” in het evangelie van Mattheüs (Mt.5). Mensen hadden in die dagen de gewoonte om te zweren om hun woorden kracht bij te zetten. Lang voor die dagen spoorde het boek Numeri ons echter al aan: “Aan alles wat een mens met zoveel woorden zegt, moet hij zich houden” (Numeri 30,3b). Jezus spoort zijn leerlingen en alle mensen aan, om helemaal niet te zweren: “’Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee, wat je daaraan toevoegt is uit den boze” (Mattheüs. 5,37).

Straks, als de verkiezingen gehouden zijn wordt het ons duidelijk welke de personen zijn die ons in de Assemblée zullen vertegenwoordigen, en wie het volk zullen dienen als minister, en wie als president deze raad van dienaren zal voorzitten. Dan gaan de aanstaande parlementariërs, ministers en president – om hun woorden kracht bij te zetten – zweren en beloven dat zij, ieder op zijn of haar eigen post, ten dienste zullen staan van ons allen en van ons land.

We zouden hen daarbij diep in de ogen moeten kunnen kijken, en in alle ernst tegen hen moeten kunnen zeggen: “Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee, wat je daaraan toevoegt is uit den boze.” Maar laten wij daarbij niet vergeten, dat wij het zijn die hen in de gelegenheid hebben gesteld om tot dat zwaarwichtige moment te geraken.

Enkele Bijbelteksten over ‘eerlijkheid’:

* Jesaja 5: 22-23
* Hosea 4: l-3
* Micha 6: 9-12
* Spreuken 15: 4
* Spreuken 2l:6
* Spreuken 29:12

Vragen:

• Als ik een lijstje zou maken van vijf eigenschappen die een goede politicus zou moeten bezitten en twee of drie andere personen zou vragen dat ook te doen, welke vijf zouden wij dan uiteindelijk samen kiezen uit de gezamenlijke lijstjes ?
• Waarom?
1

Meer nieuws

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…