fbpx
Facebook Pagelike Widget

Verkiezingen(7)

Wat is Trias politica?

Een andere naam voor de Trias Politica is de driemachtenleer. Trias Politica is een politiek systeem.
Binnen het Trias Politica-systeem is de macht verdeeld over 3 machtscomponenten met name:
1. ‘De wetgevende macht,
2. de uitvoerende macht en
3. de rechterlijke macht.’

De reden achter de Trias Politica was dat geen van boven genoemde machten in het politiek systeem de overhand moest krijgen.

De Trias politica is derhalve een belangrijk onderdeel geweest in de ontwikkeling van de huidige democratische systemen.

Montesquieu

Uitvinder van het Trias Politica systeem is de Franse verlichtingsfilosoof Charles Montesquieu.

Charles Montesquieu heeft geleefd van 1689-1755. Geboren in Bordeaux en gestorven in Parijs.
In de gedachtegang van Montesquieu moest in elk fatsoenlijk politiek systeem de drie machten gescheiden zijn om elkaar te kunnen controleren.

De macht mocht niet bij een bepaalde groep mensen moeten liggen. Hij doelde op de situatie zoals dat toen op dat moment gebeurde. In die tijd was er sprake van een machtsconcentratie bij de geestelijken en edelen.

Montesquieu heeft derhalve ook een aantal boeken betreffende dit onderwerp geschreven. Zijn bekendste boek is l’esprit des lois (‘Over de geest van de wetten’). Dit boek, die over de drie verschillende machten ging schreef hij in 1748.

Trias Politica na 1987 in Suriname

De Trias Politica’s van Suriname is een feitelijke aftreksel van de Thobercaanse grondwet, aangevuld met de moslim en hindoestaanse wetgeving, die veranderd is in 1987.

Toen de Nederlandse politicus Johan Thorbecke in 1948 de nieuwe Nederlandse grondwet schreef, die ook voor Suriname gold, nam het bestuur de Trias Politica ook in de grondwet op.

Thorbecke nam de Trias Politica niet helemaal precies over, maar hij schreef wel de drie verschillende machten op.

• De wetgevende macht (parlement):
De wetgevende macht bestaat nu uit de regering, dit is de President en zijn ministers. Ook bestaat deze macht uit de DNA, als vertegenwoordiging die wetten maakt en controleert.

Als er een wetsvoorstel is gedaan, dan wordt de wet pas uitgevoerd als de meerderheid van DNA er mee akkoord gaat.

• De uitvoerende macht (regering):

De uitvoerende macht is de regering, de districten en de ressorten. Zij voert wetten uit en moet verantwoording afleggen aan de wetgevende macht

• De rechterlijke macht (onafhankelijke rechters):

De rechterlijke macht berust in handen van de rechters. Zij vervolgt degenen die de wetten overtreden en is onafhankelijk.

Rechters worden voor het leven benoemd en kunnen dus niet worden ontslagen als hun uitspraken niet naar de zin zijn van de regering.

• Controlerende macht

Er is ook nog een controlerende macht, de bedoeling van Montesquieu hiervan was dat de verschillende machten elkaar konden controleren in hun werk. In Suriname was dit ook zo dat de verschillende machten elkaar controleren, maar anno 2015 ziet de situatie er heel anders uit.

De ideale situatie is de cirkel situatie waarbij de wetgevende macht de uitvoerende macht controleert, terwijl de uitvoerende macht de rechterlijke macht controleert en de rechterlijke macht op haar beurt weer de wetgevende macht controleert.

De invloed van een burger op de Trias Politica in Suriname

De burgers spelen ook een belangrijke rol in de Trias Politica. Een burger (vanaf 18 jaar) kan stemmen bij de verkiezingen op een volksvertegenwoordiger. De volksvertegenwoordiging in Suriname is de DNA.

De burger kan in verkiezingstijd een partij kiezen die volgens hem/haar in het DNA moet komen, zoals de NPS, KTPI, PL, NDP of DOE. Deze verkiezingen zijn landelijk. Maar er zijn ook districts – en ressortraden verkiezingen.

Hierbij kan de kiezer op een bestuur voor de district of ressort stemmen. Ook heeft de burger invloed op de rechterlijke macht in Suriname. De burger kan dan bij openbare hoorzittingen in een rechtszaak aanwezig zijn en als iets niet klopt volgens de procesrechtprocedure een klacht indienen.

De afwijkingen van de Trias Politica in Suriname

Suriname heeft wel een aantal punten die afwijken van de Trias Politica:

• De regering zit zowel in de wetgevende macht als in de uitvoerende macht. Volgens Montesquieu zou de regering helemaal geen wetgevende macht moeten hebben, maar alleen de uitvoerende macht. Terwijl in Suriname de meeste wetgevende macht van de regering af komt.

• In de rechterlijke macht zitten de rechters. Volgens Montesqieu moet deze macht eigenlijk gecontroleerd worden door de burgers, in Suriname is dit niet het geval.

• Volgens Montesquieu zou de wetgevende macht in handen moeten zijn van de President, in Suriname is de wetgevende ook in handen van de DNA.

Zo zijn er nog een aantal punten waar Suriname volgens de Trias Politica niet aan voldoet.

Ik vind dat er in het bestuur afwijkingen mogen zijn van de Trias Politica, maar sommige dingen moeten gewoon hetzelfde blijven.

Volgens Montesquieu zou de wetgevende macht alleen uit een president moeten bestaan, ik vind dit niet goed. Ik vind het beter wat Suriname heeft gedaan dat de President samen met de DNA de wetgevende macht heeft.

Ook zou volgens Montesquieu de rechterlijke macht gecontroleerd moeten worden door de burgers. Dat zou ook in Suriname mogelijk moeten kunnen.

Het Trias Politica-systeem op zich vind ik een bestuurssysteem, dat goed is, omdat volgens dit model geen enkele macht de overhand zou kunnen krijgen.

AH.TjAH

Meer nieuws

Surinaamse kunst in de VS

GFC NIEUWS- Van 7 Surinaamse kunstenaars, verbonden aan Readytex Art Gallery, is werk opgenomen in een groepsexpositie in de VS: Cultural Encounters: Art of Asian…

Adhin wordt vandaag gehoord door hoorcommissie DNA

GFC NIEUWS- Parlementariër Ashwin Adhin wordt vandaag door een ingesteld hoorcommissie van De Nationale Assemblee (DNA) gehoord over zijn betrokkenheid bij vernietiging van media-apparatuur van…

Amoksi: Uitspraken Bouterse vrij ernstig

GFC NIEUWS- De uitspraken gedaan door ex-legerleider tevens ex-president Desi Bouterse tijdens een NDP-meeting in Ocer om de macht over te nemen middels wapens zijn…

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.