fbpx
Facebook Pagelike Widget

Verkiezingen(5)

Hedenmorgen stond onder de kop “Tuchtrecht voor bankiers volgende week van start”, van Fonds Nieuws het volgende:
Vanaf komende woensdag kunnen individuele bankmedewerkers die de bankiers-eed hebben afgelegd tuchtrechtelijk worden bestraft als ze deze schenden.

De datum doet er niet toe, het gaat om het idee!!!

Tuchtrechtelijke straffen

Aangezien ik mij sinds geruime tijd ergert aan zowel het tentoongespreide geëtaleerde gedrag als het absentie gedrag van DNA-leden, die de bedoeling hebben het parlementaire werk te boycotten, lijkt het mij ook geen sinecure dat er een bevoegd juridische autoriteit wordt ingesteld die zich belast met de orde handhaving, als de parlementsvoorzitter of een onuitstaanbare situatie erom vraagt.

Die autoriteit moet zich gaan belasten met het invullings – en uitvoeringsgedrag van eed afgelegde individuele DNA-leden, die opzettelijk verzuimen, door de DNA- vergadering te boycotten, door wel de presentielijst te tekenen, maar moedwillig wegblijven van de vergadering.

Die autoriteit zou de bevoegdheid moeten hebben om eed afgelegde DNA-leden tuchtrechtelijk te bestraffen indien zij opzettelijk verzuimen de vergadering te boycotten.

Ook binnen de advocatuur, notariaat en de rechtelijke macht, moet zo’n tuchtrechtelijke onafhankelijke instantie worden ingesteld. In de trias politica, waarbij de machten gescheiden moeten kunnen opereren, zal de verdenking, noch dat van vriendjespolitiek noch dat van etniciteit geen rol mogen spelen.

De oververtegenwoordiging van een groep moet dan ook zoveel als mogelijk worden vermeden. Als een advocaat over de schreef gaat, of is gegaan, door wat voor reden dan ook, dan dient die juridische geleerde de strafrechtelijke consequenties daarvan ook te ondergaan.

Een frauderende officier van justitie of jurist uit de advocatuur, dient voor het leven worden geroyeerd en mag in geen enkel geval het voordeel van de twijfel krijgen, te meer het een openbare voorbeeldfunctie betreft.

Een van de bekendste Nederlandse strafpleiters, Mozcowitz, moest ook toen oprotten, omdat hij door zijn handel en levenswijze het ambt schade had toegebracht.

Er kleven vele nare kanten aan het optreden van de vele actoren binnen dit proces. Zelfs de VP ging zich met de zaak bemoeien. De deken heeft duidelijk haar ongenoegen publiekelijk laten blijken, met haar afkeuring van het verrichte antecedentenonderzoek voor de toelating tot de balie, van een gefraudeerd lid in het verleden.

Dat er druk op de minister is uitgeoefend om het dossier niet te overhandigen aan het parlement, zegt veel over de handel en wandel binnen dit college.

Zolang dit soort taferelen zich voordoen, zal corruptie niet worden opgelost, maar op losse schroeven blijven voortmodderen. Het wordt tijd, dat het Openbaar Ministerie behoorlijk door elkaar wordt geschud, opdat zaken naar behoren worden onderzocht voor een adequate oplossing.

De corruptie wordt mede gevoed door de vele schandalen uit het notariaat, de advocatuur en rechtelijke macht. Het signaal van de minister, het optreden van de deken, de bemoeienis van de vicepresident en een fractieleider die hoofdpijn krijgt, spreken boekdelen.

De verkiezing moet ook gaan over een tuchtrechtelijke code, die het gedrag van eed afgelegde DNA-leden, rechtelijke macht, notariaat en advocatuur volgt en bestraft met een zware sanctie bij overtreding. Inhouding op salariëring tot ontzeggen zou zo’n treffer kunnen zijn.

Wat nagelaten is bij de overgangsfase van het Surinaamse parlement naar huidige taken DNA.

De bestuurskundige Ulrich Aron heeft binnen het kader van het hem gegunde opdracht, de overgangsfase van het Surinaamse parlement die toen uit 39 leden bestond mogelijk gemaakt naar het huidige Nationale Assemblee die momenteel bestaat uit 51 leden.

Het bestuurskundig werk van U. Aron bestond uit:

1. democratische structuren van duurzame aard voorbereiden;

2. zorgen voor het op een correcte wijze beëindigen van de overgangsfase;

3. een nieuwe grondwet binnen 27 maanden concipiëren;

4. voorbereiden en realiseren van maatregelen die de beëindiging van de overgangsfase moesten begeleiden en gelijktijdig de aanvang van de definitieve fase moesten inluiden.
De algemene geheime verkiezingen ter afvaardiging van leden, naar het nieuwe parlement, het Nationale Assemblee, vonden plaats nadat U.Aron de conceptuele fase van de voltooide opdracht.

Voortaan zou die uit 51 leden zou bestaan. De verkiezingen vonden plaats, op 25 mei 1987. Daarbij werden naast assembleeleden zowel districtsraadleden alsook ressortraadsleden gekozen. Na 1987 vonden verkiezingen plaats in 2000, 2005, 2010. De eerst volgende verkiezing vindt plaats op 25 mei 2015.

Inclusief in het exclusieve bestuurskundige opdracht zijn onder andere:

1. verstandelijke ontwikkelingseisen van kandidaat-leden;

2. vaststelling van een gedragscode waaraan DNA-leden bij toelating tot het DNA zich moeten houden, op straffe van salarisonthouding, bij het verzuimen de code na te leven;

3. oplossingsmodellen ontwikkelen om elke quorumprobleem die zich voordoet, in te kunnen weven, opdat het DNA-wetgevingsproces blijvend voortgang kan vinden;

4. vergroting van de manoeuvreerkader van DNA-leden;

5. Belangenverstrengeling DNA-leden voorkomen, door elk DNA lid verplichten hun zakelijke belangen onder te brengen in een stichting, onder een onafhankelijke bewindvoerder, zodat ze ongestoord het parlementairwerk kunnen doen.

6. Registratie van de inkomsten zowel bij het betreden als uittreden als DNA – lid

7. Vermoedelijke ontoelaatbare tot en met oneigenlijke ruimte van handelen dat riekt naar onbehoorlijk bestuur en kan leiden tot of als corruptie wordt ervaren of aangemerkt moet langs juridische weg kunnen worden onderzocht en veroordeeld;

8. verstoring van de DNA-vergadering, door zowel externe als interne bezoekers moet leiden tot verwijdering;

9. Het onverantwoord absent zijn DNA-leden op de vergadering, moet als consequentie hebben een zware financiële sanctie.

Het mag geen sinecure zijn om het gekwalificeerde capaciteitskiesrecht wederom in te voeren. Hierbij zal de financiële draagkracht van de DNA-leden gekoppeld worden aan zowel ontwikkelingsvermogens, tentoongespreide gedrag, verantwoordelijkheidsgevoel als verstandige inlevingsvermogens van de kandidaten, die tot nut strekt voor de totale Surinaamse gemeenschap.

Om dit recht van DNA-lid te mogen uitoefenen zal wederom het capaciteitsrecht moeten worden ingevoerd die onder een toezichthoudende autoriteit moet vallen. Daarbij zal het aantal assembleeleden terug moeten worden gebracht op 21. Ressortraden en districtsraden kunnen wel meerdere leden worden uitgebreid.

Bij voldoende ordening en verantwoordelijkheidsontwikkeling van de DNA-leden, kan in de toekomst het leden aantal geleidelijk wederom worden opgevoerd.

Vermogensbeheerders

Wie waren de vermogensbeheerders van het Surinaamse volk en wie worden zij anno 2015?

Aanbodvergelijkingen van uiteenlopende vermogensbeheerders is de moeite waard. Verschillen zullen namelijk enorm zijn bij de openbaarmaking van zaken als kostenstructuur en rapportage.

AH.TjAH

Meer nieuws

Surinaamse kunst in de VS

GFC NIEUWS- Van 7 Surinaamse kunstenaars, verbonden aan Readytex Art Gallery, is werk opgenomen in een groepsexpositie in de VS: Cultural Encounters: Art of Asian…

Adhin wordt vandaag gehoord door hoorcommissie DNA

GFC NIEUWS- Parlementariër Ashwin Adhin wordt vandaag door een ingesteld hoorcommissie van De Nationale Assemblee (DNA) gehoord over zijn betrokkenheid bij vernietiging van media-apparatuur van…

Amoksi: Uitspraken Bouterse vrij ernstig

GFC NIEUWS- De uitspraken gedaan door ex-legerleider tevens ex-president Desi Bouterse tijdens een NDP-meeting in Ocer om de macht over te nemen middels wapens zijn…

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.