Verkeersveiligheid Iduweg aangepakt

De afdeling wegen van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie heeft onlangs drempels en wegmeubilair geplaatst bij de brug in de Iduweg. Dit verzoek kwam vanuit de afdeling verkeer, omdat weggebruikers het niet zo nauw namen met hun vaart op de weg.

De Iduweg is breed en wordt op een gegeven moment smaller bij het naderen van de brug. Ook is er een Instituut voor hoger beroepsonderwijs in Suriname, stichting Polytechnic College Suriname (PTC), aldaar.

Om de veiligheid van het verkeer aldaar aan te pakken is er toen gekozen om een drempel en wegmeubilair bij de brug te plaatsen.(GFC)

Overige berichten