Verhoogt een tatoeage de kans op kanker?

Volgens een rapport van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Unie kunnen sommige inkten die voor tatoeages en permanente make-up worden gebruikt een risico op kanker inhouden. Eerder waarschuwde ook de Nederlandse wareninspectie NVWA dat tatoeage inkt stoffen bevat die kankerverwekkend kunnen zijn. Dat is afhankelijk van meerdere factoren.

Tal van bestanddelen of verontreinigende stoffen aanwezig in de inkten hebben kankerverwekkende eigenschappen. Dit is onder meer het geval van sommige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (die vooral in zwarte kleurstoffen aanwezig zijn), van zware metalen (zoals cadmium, aluminium, chroom, ijzer, nikkel, koper en titaandioxide) en van sommige azo-kleurstoffen.

Aromatische amines en polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn bij de oudst gekende en krachtigste kankerverwekkende stoffen. Als deze stoffen in het lichaam vrijkomen, vergroot dat de kans op kanker, niet alleen lokaal in de huid, maar ook in andere organen. Uv-licht van zon of zonnebank bevordert de vorming van aromatische aminen.

De grootte van de tatoeage, de concentratie van de schadelijke stof en de tijd dat uw lichaam eraan is blootgesteld, spelen een rol bij de ontwikkeling van kanker.
Tijdens het genezingsproces wordt een deel van de pigmentpartikels ingekapseld in de bindweefselcellen. De rest verlaat het lichaam via de wonde in de opperhuid of komt via de lymfebanen in de lymfeklieren terecht. Dat zou leiden tot een chronische ontsteking van de lymfeklieren. Het lymfesysteem speelt een rol in ons afweersysteem.

Bij het weglaseren van tatoeages kunnen ook kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Bij het laseren worden de inktkorrels in hele kleine stukjes geschoten en dan via de lymfevaten naar de lymfeklieren afgevoerd. Uw tatoeage wordt dus samen met de stoffen van je huid naar de lymfeklieren verplaatst, met als gevolg dat de stoffen nog steeds makkelijk vrijkomen in uw lichaam.