fbpx

Verhoogd zelfmoordrisico voor patiënten die kankeroperatie ondergaan

GFC NIEUWSREDACTIE- De incidentie van zelfmoord is verhoogd bij patiënten die een kankeroperatie ondergaan, volgens een studie die online is gepubliceerd op 12 januari in JAMA Oncology.

Alexandra L. Potter, van het Massachusetts General Hospital in Boston, en collega’s voerden een retrospectieve cohortstudie uit met behulp van gegevens uit de surveillance-, epidemiologie- en eindresultatenprogrammadatabase om de incidentie van zelfmoord en timing van zelfmoord te onderzoeken bij patiënten die een operatie ondergaan voor de 15 dodelijkste kankers van 2000 tot 2016 in de Verenigde Staten.

Factoren geassocieerd met een verhoogd risico op zelfmoord werden geïdentificeerd.

In totaal voldeden 1.811.397 patiënten aan de inclusiecriteria van de studie. De onderzoekers ontdekten dat na het ondergaan van een operatie voor kanker, 1.494 patiënten (0,08 procent) zelfmoord pleegden.

Vergeleken met de algemene Amerikaanse bevolking was de incidentie van zelfmoord significant hoger bij patiënten die een operatie ondergingen voor kankers van het strottenhoofd, de mondholte en de keelholte, slokdarm, blaas, pancreas, longen, maag, eierstok, hersenen en dikke darm en rectum (gestandaardiseerde mortaliteitsratio’s, respectievelijk 4,02, 2,43, 2,25, 2,09, 2,08, 1,73, 1,70, 1,64, 1,61 en 1,28).

BEKIJK OOK
Feesten met een doel kan gezondheid en welzijn ten goede komen

Van de zelfmoorden werden ongeveer 3, 21 en 50 procent gepleegd binnen de eerste maand, het eerste jaar en de eerste drie jaar na de operatie. Het grootste risico op zelfmoord werd gezien voor mannelijke, blanke en gescheiden of alleenstaande patiënten.

“Inspanningen om regelmatige psychosociale noodscreening van patiënten te implementeren tijdens preoperatieve evaluatie en postoperatief herstel en inspanningen om de psychosociale ondersteuning voor deze patiënten tijdens postoperatief herstel te vergroten, kunnen mogelijke strategieën vertegenwoordigen om het zelfmoordrisico te verminderen bij patiënten die kankeroperaties ondergaan,” schrijven de auteurs.