Verhoging tarieven energie en water zal regering Santokhi geen goed doen

INGEZONDEN– Het verhogen van de energie – en watertarieven zal mogelijk het einde betekenen voor de huidige regering Santokhi.

Momenteel leeft reeds 60% van de samenleving onder de armoedegrens. Dagelijks komen er nog meer mensen bij die het financieel niet meer redden.

De bedrijven die door faillissement zo nodig de deuren moeten sluiten en hun personeel zonder enige voorziening op straat zetten, nemen in aantal toe.

Door de tarieven voor energie en water verder te verhogen, zullen ook alle prijzen in andere sectoren omhoog gaan; een zware spin-off-effect dat de regering liever niet wenst.

De consument zal niet enkel met een verhoging van de energie en watertarieven geconfronteerd worden, maar ook met een verdere verarming die in de verre toekomst niet te overzien zal zijn.

De regering zal hierdoor de samenleving niet uit haar benarde positie bevrijden, maar ze juist van de wal in de sloot helpen.

Een verdere verhoging op de energie – en watertarieven zal de onrust binnen de samenleving verder aanwakkeren en resulteren in massale protestacties en burgerlijke ongehoorzaamheid.

De regering is gewaarschuwd!

Orlando Sallons

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

OOK INTERESSANT
Nederlandse Surinamer probeert oplichtingsbingospel in Paramaribo te introduceren

BEKIJK OOK: Economisch zal het nog slecht gaan met Suriname