fbpx

Verhoging AKB, AOV en Financiële Bijstand ingaande 1 november

GFC NIEUWS- De verhoging van de Algemene Kinderbijslag (AKB), Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) en Financiële Bijstand (FB) ingaande 1 november zijn enkele maatregelen die de regering die opgenomen zijn in het Sociaal Vangnet van de regering.
Tijdens een openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) heeft de president, c.q. de regering vandaag het parlement geïnformeerd over de stand van zaken en de te treffen maatregelen in verband met de huidige financiële en economische situatie in ons land.
Het pakket van maatregelen om het land enigszins uit de financiële crisis te halen, bestaat uit verschillende oplossingsmodellen:
1. De Regering zal sterk moeten bezuinigen d.m.v. een personeelsstop en het terugbrengen van de begroting door de verschillende ministeries met minimaal 15%.
2. Er zal een pakket van monetaire en fiscale maatregelen volgen, die zullen moeten leiden tot extra inkomsten voor de overheid. Hierbij geldt dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen en dat de sociaal zwakkeren in de samenleving zoveel mogelijk worden ontzien. De fiscale hervormingen spelen hierbij een rol.
3. De herstructurering van de enorme schuldenlast die op ons land rust, en met name de ongunstige voorwaarden die aan deze leningen zijn gekoppeld.
Hieronder een overzicht van de maatregelen en het Sociaal Vangnet
sociaal vangnet | GFC Nieuws
fiscale maatregelen | GFC Nieuws
sociaal vangnet | GFC Nieuws

BEKIJK OOK
Ballen voor grotere bewustwording duurzame ontwikkelingsdoelen langs Inheemse gemeenschappen