Verhitte burgers strijden tegen ‘grondroof’ in Suriname en dringen aan op beschermende maatregelen

petitie grondroof

GFC NIEUWSREDACTIE- Verontwaardigde burgers in Suriname hebben de handen ineengeslagen en een petitie ingediend bij het Nationaal Assemblee (DNA), waarin ze protesteren tegen wat zij beschouwen als wijdverbreide ‘grondroof’.

Het initiatief, geleid door Soerin Goerdayal, een districtsraadslid van de VHP, wordt gesteund door een groep gedupeerden, waaronder Goerdayal zelf.

De petitie benadrukt een vermeend patroon waarbij burgers te horen krijgen dat hun grondaanvragen in behandeling zijn, terwijl in werkelijkheid deze gronden aan anderen worden toegewezen.

De zaak heeft de aandacht getrokken van niemand minder dan president Chandrikapersad Santokhi, die beloofde actie te ondernemen.

Achtergrond van de petitie

Goerdayal, een invloedrijk districtsraadslid van de VHP, heeft samen met medegedupeerden de petitie ingediend bij DNA. De petitie legt de nadruk op een vermeend onrechtvaardig systeem waarbij mensen die grondaanvragen indienen te horen krijgen dat hun aanvragen in behandeling zijn, terwijl deze gronden in werkelijkheid aan anderen worden toegewezen. Dit heeft geleid tot een groeiende ontevredenheid onder de bevolking en heeft Goerdayal en zijn medestanders gemotiveerd om actie te ondernemen.

OOK INTERESSANT
Moeder brengt jonge kinderen opzettelijk brandwonden toe

Grondroof op ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

Een centraal punt van zorg is de vermeende grondroof die plaatsvindt binnen het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Burgers die hun aanvragen indienen, worden geconfronteerd met vertragingstactieken en misleidende informatie, wat resulteert in het verlies van hun rechten op grond. Het probleem lijkt structureel van aard te zijn, en er zijn meldingen dat de gronden in sommige gevallen aan derden worden toegewezen zonder dat de oorspronkelijke aanvragers hiervan op de hoogte worden gebracht.

Politieke betrokkenheid en beloftes

President Santokhi heeft de groeiende onrust opgemerkt en heeft publiekelijk beloofd dat de kwestie serieus zal worden aangepakt. De president heeft de minister van GBB ontboden voor overleg over de zaak, wat duidt op een erkenning van de ernst van de situatie. De uitkomst van dit overleg is echter nog niet bekendgemaakt, wat de spanning onder de gedupeerden en hun supporters heeft vergroot.

Oproep tot actie en bescherming van burgers

OOK INTERESSANT
Ernstig ongeluk Martin Luther Kingweg eist leven 3-jarige jongen

In een gedurfde stap hebben de gedupeerden DNA opgeroepen om proactieve maatregelen te nemen om de rechten van burgers te beschermen tegen grondroof. De petitie vraagt om een grondige herziening van de procedures voor het toewijzen van gronden, evenals transparantie en verantwoording van de betrokken overheidsinstanties.

De roep om bescherming van eigendomsrechten en eerlijke behandeling heeft een breed draagvlak gevonden onder de burgers.

Na de aanbieding van de petitie, die ontvangst werd genomen door DNA-voorzitter Marinus Bee ondersteund door volksvertegenwoordigers van de coalitie en de oppositie togen de gedupeerden naar het Kabinet van de President.

Bij het schrijven van dit artikel was de delegatie nog niet ontvangen door de president.