Vergunningen ingetrokken bij gezamenlijke verkeerscontrole politie en OWT&C op lijnbussen

GFC NIEUWS- De politie heeft in samenwerking met functionarissen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) op 11 september verkeerscontrole uitgevoerd op lijnbussen op de routes Kwattaweg en de Coesewijnestraat.

Aan de Kwattaweg, hoek Peu Contentstraat, heeft de politie 121 lijnbussen staande gehouden om hun bescheiden te controleren. Daarbij zijn drie vergunningen ingevorderd door OWT&C.

De politie merkte op dat een minderjarige die nog niet rijbevoegdheid heeft, als buschauffeur fungeerde. De vergunning van de bushouder is in deze zaak ingevorderd.

Aan de Coesewijnestraat zijn de bescheiden van 73 lijnbussen gecontroleerd. Daarbij bleek dat drie buschauffeurs zonder in het bezit te zijn van een vergunning de routes onderhouden.

Via het ministerie van OWT&C zullen er maatregelen worden getroffen tegen deze bushouders.

Eén en twintig buschauffeurs is proces-verbaal aangezegd voor begane overtredingen.

Overige berichten