Vereniging van Installateurs en NH bespreken Energiesectorplan

De Vereniging van Installateurs in Suriname (VIS) heeft een werkbespreking gehad met de directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Dave Abeleven en de consultant Michael Kopinsky. Na een presentatie te hebben gehouden over de komende ontwikkelingen in het kader van de nieuwe wetgeving en spelregels die van kracht zijn sinds maart 2016 over de instelling van een Energie Autoriteit Suriname (EAS) werd gediscussieerd over het op te stellen Energiesectorplan (ESP).

Enkele leden van de VIS zullen een bijdrage leveren aan het ESP waarna de conceptdocumenten zullen worden opgestuurd voor commentaar en suggesties. VIS-voorzitter Bindraben Panday bedankte het ministerie en de consultant voor de uitnodiging en hoopte op een vruchtbare samenwerking in de toekomst.

Door het VIS-bestuur werd aangegeven liever eerder te zijn uitgenodigd geweest en werd verwezen naar enkele brieven. Er werd geen geheim gemaakt van de verstoorde relaties met de nieuwe directies van de EBS en SWM ondanks er jaren daarvoor goede samenwerkingsbanden bestonden. Het noodzakelijke Public Private partnerschap blijkt nog niet bij alle parastatalen te zijn doorgedrongen ondanks de regering dat hoog in haar vaandel voert.

Kopinsky die al jaren de motor is achter de EAS en ESP was hoopvol gestemd dat stapsgewijs alle actoren zich zullen scharen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Het VIS-bestuur besprak diverse issues de installatiesector rakende alsook de problemen waarmee de installateurs zitten w.o. keuringsnormen, kwaliteitsverbetering, ondernemersethiek, beunhazerij, erkenningsregeling, veiligheid en alles dat betrekking heeft op een efficiëntere en veilige installatiesector in Suriname.

Veel duidelijkheid werd verschaft en blikt de Vereniging van Installateurs terug op een goede meeting met NH.(GFC)