fbpx

Vereniging van Installateurs adviseert aanhouding verhoging EBS-tarieven

INGEZONDEN– In een open brief aan minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen vraagt de Vereniging van Installateurs om de voorgenomen verhoging van de energietarieven aan te houden.

Hieronder de open brief

Naar aanleiding van de aangekondigde tarieven en de hele deining die is ontstaan in de gemeenschap, wenst de Vereniging van Installateurs in Suriname ook haar visie te geven.

De EBS is door de OGEM afgestaan aan de Surinaamse overheid als een winstgevend en zeer goed georganiseerd commercieel draaiend bedrijf.

Alle partijen waren tevreden: de Surinaamse overheid, de aandeelhouders, het personeel en de klanten (verbruikers).

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Indonesië breekt dagrecord aantal coronabesmettingen

De EBS had aansluitvoorwaarden waarin was vastgelegd op welke wijze een aansluiting tot stand kwam en op welke wijze extra kosten voor de aansluiting werden berekend.

Er waren ook concessievoorwaarden door de overheid bepaald onder welke voorwaarden de EBS moest opereren en waren de tarieven vastgelegd.

Een belangrijke clausule was de brandstofclausule waarbij de kWh kostprijs gekoppeld was aan de dieselprijs. Ging de dieselprijs omlaag of omhoog, dan ging de kWh prijs ook omlaag of omhoog.

Er waren niet meer personeelsleden in dienst dan nodig was en de salarissen waren gemiddeld hoger dan de gangbare salarissen van o.a. de bauxietbedrijven.

Na de overname werd de EBS een prooi voor politici en hun partijgenoten waardoor die niet volgens de commercie werd gerund en kwam heel snel het bedrijf in liquiditeitsproblemen. Om die niet failliet te laten gaan werd het bedrijf gesubsidieerd.

In diverse periodes ging de US $ en dus de prijs van aardolie omhoog en durfden opeenvolgende regeringen de kWh-prijs niet aan te passen uit vrees voor stemmenverlies. De subsidie verder opgeschroefd. Dat is het lot van alle bedrijven die door de overheid worden overgenomen.

Van de vele studies en analyses van o.a. CI Power, Tractebel, Kema en door lokale consultants die ons als land bommen hebben gekost, zijn de aanbevelingen wel of niet selectief toegepast.

Daarnaast moet het belang van de (olie) leveranciers niet onderschat worden en zijn vele corruptieschandalen niet uitgebleven.

Ons voorstel

Dankzij het IMF dat het mes op onze keel houdt zijn wij verplicht aan public sector reform te doen, subsidies op te heffen, nutstarieven aan te passen en worden kWh tarieven vastgesteld waarbij de grotere verbruikers en bedrijven de staat en kleinere verbruikers subsidiëren hetgeen niet acceptabel en in feite neerkomt als een verkapte vorm van belastingverhoging.

De Vereniging van Installateurs, nu 41 jaar oud, is de vertegenwoordiger van het technische ondernemerschap maar ook van de meer dan 160.000 geïnstalleerde stroomverbruikers die reeds volledig hebben voldaan aan hun aansluit-betalingsverplichtingen; een groot deel van de bevolking dus.

Ons inziens dient de EBS te draaien als een commercieel bedrijf met winst echter zonder geld van de verbruiker te verspillen.

Nu akkoord gaan op het tarieven voorstel geeft geen garanties voor een duurzame herstructurering van de EBS en zou dat betekenen dat de samenleving verder zal moeten opdraaien voor mismanagement, inefficiëntie, salarissen van politieke loyalisten etc.

De VIS gelet op haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van mens en materieel stelt daarom voor:

1. De voorgenomen prijsverhoging on-hold te zetten of iedereen een minimale verhoging in den beginne te laten betalen.

BEKIJK OOK
Vakantieworsteltoernooi op komst

2. De inkoopprijs van Hydro energie te evalueren, en het herzien van de leveringsovereenkomsten aan de olie- en goudmaatschappijen; dit zal de kWh prijs verlagen en kan dan de nieuwe kilowatt-uurprijs vastgesteld worden.

De upgrade van de Affobaka stuwdam dient duurzaam geïmplementeerd te worden,

3. Het mes bij de EBS moet er NU in; De statuten van de EBS dienen te veranderen met daarin strenge bepalingen die de RvC leden mede aansprakelijkheid stelt bij wan prestaties.

Vertegenwoordigers van producenten, verbruikers en de VIS moeten ook participeren in de RvC/RvT van de EBS, EAS enz.

4. Behoudt van het kwalitatief kader die daadwerkelijk nodig zijn voor de opwekking, distributie en administratie met het outsourcen van de uitvoering zal het bedrijf ettelijke miljoenen per jaar besparen.

5. De tarieven dienen opnieuw op de operatietafel waarbij niet het geïnstalleerd vermogen doch het maandelijks verbruik als meetinstrument moet dienen; Een duidelijke en transparante specificatie van de kWh kostprijs moet gepresenteerd worden met alle efficiënte productie en operations kosten gedeeld door het aantal verkochte kilowatturen in het afgelopen boekjaar.

Hiermee dienen dan de nieuwe tarieven te worden bepaald waarbij energie de economische groei met name de productie stimuleert.

6. Directe implementatie van de Energie Autoriteit Suriname; do not put all your energy eggs in one basket.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vijfjarige jongen overlijdt na verkeerde injectie

5. De overheid bepaald de vormen van subsidie aan de werkelijke minderdraagkrachtigen middels toonbare bezuinigingen bij het maandelijks kWh verbruik; Onverdiend lage prijs te laten betalen stimuleert verspilling van elektrische energie waardoor extra opwekking nodig is.

Bij de samenleving, verbruikers, installateurs, ondernemers enz. is al tig jaren sprake van een enorme irritatie en ontevredenheid en is de leiding van het bedrijf niet bereid de gewenste veranderingsprocessen te implementeren.

Tijdelijke lapmiddelen voor het omlaag brengen van het vermogen van 3 fase naar 2 fase aansluitingen zullen geen duurzaam soelaas bieden.

Het is technisch niet uitvoerbaar in korte periode en niet te adviseren voor de asymmetrie van het stroomnet meer nog de veiligheid van woningen, gebouwen, kantoren etc.

Immers is het de EBS geweest die jaren geleden via de installateurs aan klanten met grotere huishoudens geadviseerd heeft de installaties te doen verdelen op 2 en 3 fase; dit voor de symmetrische belasting van het straatnet en de trafo stations ter voorkoming van storingen en onnodige papierwerk voor toekomstige uitbreidingen.

Tot heden wachten vele betaalde klanten op hun nieuwe aansluiting en worden jaloers te zien dat vele dorpen in het oosten wel heel snel worden aangesloten waarvoor de snelle komst van middelen en materialen onbekend is.

De VIS wenst ook te participeren in de werkgroep die belast is met de calculaties en dus ook betrokken te worden in de besluitvormingen.

Wij zien een uitnodiging uwerzijds met spoed tegemoet teneinde u nader te informeren.

In afwachting uwer bericht, verblijven wij

Hoogachtend,

Het bestuur van de Vereniging van Installateurs in Suriname

Dinesh Bindraben Panday
Voorzitter

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]