Vereniging van Casinohouders: casino’s nu heropenen

GFC NIEUWSREDACTIE- De Vereniging van Casinohouders in Suriname (VCS) heeft onlangs een brief gericht naar de president van Suriname en de minister van Volksgezondheid met het verzoek zo snel als mogelijk de casino’s te doen heropenen.

De VCS geeft aan begrip te hebben voor het beschermen van de gezondheid van onze burgers en ontlasten van de druk op ons zorgsysteem en personeel.

Anderzijds vraagt onze crisis naar economische activiteiten en een normalisering van het maatschappelijk leven, onze burgers naar inkomens en ontspanning, en de overheid naar belastingafdrachten en werkgelegenheid.

De regering zal de uitdaging moeten aanvaarden om een balans hierin te vinden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Jonge Surinaamse vrouwen tonen vaker interesse in ‘liefdeswerk’, maar liever met buitenlandse mannen

De VCS roept op om rationeel en niet-polariserend naar oplossingen te zoeken, die met de bovengenoemde zaken rekening houdt.

Het lijkt er volgens de VCS niet op dat de lockdownmaatregelen tot nu genomen tot positieve resultaten hebben geleid.

Volgens de kansspelorganisatie leidt het op slot doen van het sociaal, maatschappelijk en economisch leven, naast verarming juist tot het gevoel samen te willen zijn. Dat gebeurt dan ook.

De regering is niet in staat met haar handhavingsorganisaties de nodige controles uit te oefenen, die noodzakelijk zijn om de lockdownmaatregelen succesvol uit te voeren.

Er is thans sprake van een economische crisis, de Covid-pandemie, toename armoede, frustraties en irritaties bij het volk die een heroverweging van het tot nu toe gevoerde lockdownbeleid noodzakelijk maken.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Topexpert: Kinderen vaccineren is de “veiligere optie”

De Vereniging is van mening dat de toename van de vaccinatiegraad, de speciale protocollen en de MoHaNa-regels de heropening van de casino’s mogelijk moeten maken.

De toepassing van de protocollen en MoHaNa-regels hebben reeds hun nut bewezen. De VCS is nu bezig de exacte vaccinatiegraad te inventariseren.

De voorlopige cijfers van gevaccineerden blijken thans boven de 60% te liggen. Deze stijgt dagelijks.

De leden van de Vereniging hebben de afgelopen anderhalf jaar gewetensvol en geduldig meegewerkt aan de voorgestelde beleidsmaatregelen en vinden het nu verantwoordelijk om de casino’s weer te openen.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten