Vereniging van Cambiohouders: gezamenlijk de valutagekte stoppen

GFC NIEUWS- De Vereniging van Cambiohouders in Suriname roept eenieder op om gezamenlijk de valutagekte te stopen.
In een persbericht uit de organisatie zijn bezorgdheid uit over de op hol geslagen valutakoersen.
Hieronder meer daarover:
“We hebben de afgelopen dagen een abnormale koersexplosie mogen waarnemen en wel vanaf donderdag 30 januari nadat het nieuws bekend was geworden dat een deel van de Kasreserve welke door de banken onder beheer van de Centrale Bank was geplaatst medio 2019, was aangewend voor oneigenlijk gebruik en bestemming door de leiding van de Centrale Bank.”
“De wisselkoersen hebben gelijk gereageerd op het nieuws over de niet legitieme ingreep welke de CBvS had gepleegd op de valutategoeden van de banken welke in goed vertrouwen onder beheer van de CBvS waren geparkeerd.”
“De wisselkoers voor de USD welke al geruime tijd onder druk staat wegens de constante schaarste aan contante en girale dollars, is door de toegenomen onrust, onzekerheid en paniek welke is ontstaan door de aanslag op een deel van de Kasreserve verder verergerd.”
“De dagelijkse stijgingen welke nu worden genoteerd op de parallelmarkt van soms 10 tot 15 punten per dag lijken echter ook deels door speculatie te worden aangedreven waarbij sommigen uit zijn om misbruik te maken van de ontstane onzekere en paniekerige situatie.”
“Wij willen een dringend beroep doen op allen, zowel de AANBIEDERS als VRAGERS van vreemde valuta om NIET mee te gaan met de ontstane valutagekte daar de burgers, de kleine ondernemers noch de bedrijven gediend zijn met deze absurde wisselkoersen.”
“Een eenmaal losgeslagen wisselkoers is nu eenmaal zeer moeilijk terug te brengen naar aanvaardbare proporties en zullen wij als natie de harde prijs hiervoor moeten betalen indien het leven van alledag ontwricht en onbetaalbaar wordt.”
“De gevolgen van een ontwrichte samenleving zoals toename van de heersende onveiligheid, verdere verruwing van de criminaliteit, armoede, sociale en maatschappelijke onrust, zullen nog lange tijd nagalmen en dat moeten wij niet willen.”
“Wij doen een dringend beroep op onze regering en ook de monetaire autoriteiten om de toenemende onrust te doen kalmeren door snel uit te komen met een verklaring van wat de juiste stand van zaken is, waar wij als natie precies aan toe zijn en hoe uit deze acute vertrouwenscrisis te geraken.”
“Wij vertrouwen erop dat de banken als de hoeders van de aan hun toevertrouwde gelden van het volk, de vinger aan de pols zullen blijven houden om herhaling van soortgelijke ongewenste excessen geheel uit te sluiten.”
“Allen, burgers en bedrijven, ga NIET mee met het jagen op vreemde valuta, elke aankoop van valuta op de parallelmarkt is zuurstof toevoegen om de koersgekte verder op te stuwen. Koop alleen uw valuta via erkende instellingen en alleen als zulks strikt noodzakelijk is.”
“Wij hebben een gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid als Surinamers, ga niet voor een tijdelijk voordeel of zoete winst …de prijs welke wij als natie zullen moeten betalen voor het opjagen van de koers, zal voor lange tijd bitter en zuur nasmaken,” aldus de Vereniging van Cambiohouders in Suriname.