fbpx

Vereniging Surinaamse Nederlanders geschokt over uitlatingen minister Blok

Minister Blok van Buitenlandse Zaken Nederland heeft uitspraken gedaan over Suriname, uitspraken die een minister van Buitenlandse Zaken onwaardig zijn. Hij noemt Suriname een failed state. Allereerst is een failed state een land waar geen overheidsgezag is. In Suriname is er wel degelijk sprake van overheidsgezag. Alleen hierom al slaat Blok de plank mis, zegt de Vereniging van Surinaamse Nederlanders (VSN).

“Volgens Blok is er sprake van een etnische opdeling in Suriname. Wrang is het dat het Nederland is die Suriname heeft blootgesteld aan de meest onmenselijke misdaden tegen de mensheid; een genocide op de Indianen, de slavernij waarvoor nog steeds geen excuses voor zijn gemaakt, en niet te vergeten de dwangarbeiders die gehaald zijn uit Java, India, China”.

Nederland heeft volgens VSN juist in Suriname met zijn verdeel- en heerstactiek de groepen tegen elkaar uitgespeeld en zo de onafhankelijkheid op slinkse wijze doorgevoerd.

“Blok geeft aan geen enkel historisch besef te hebben en ook geen kennis van de binnenlandse en internationale politieke verhoudingen. We moeten niet vergeten dat hij ook namens het kabinet spreekt. Daarnaast doet hij meerdere ontoelaatbare uitspraken, zoals de hierna volgende. Overigens moet worden opgemerkt dat voor zover de andere door Blok ingenomen stellingen hier niet worden besproken, dit niet betekent dat VSN het ermee eens is”.

VSN: “Hij zegt dat het diep in de genen van de mens zit om niet om te gaan met onbekenden, dus mensen die niet tot de eigen bekende groep behoren. Hij roept dan zijn toehoorders op aan te geven waar in de wereld sprake is van een geslaagde multiculturele samenleving, want hij kent het niet. Hij noemt Warschau en Praag, waar kleurlingen niet langer dan één week kunnen verblijven, omdat die er letterlijk worden weggeslagen. Brengt minister Blok mensen hiermee op ideeën? Praat hij geweld tegen kleurlingen goed? Wat betekent dit voor ons zwarten en kleurlingen in Nederland en in Europa? Is dit een opmaat naar meer? Het zijn opruiende woorden die kunnen leiden tot angst, haat en in het ergste geval raciaal en religieus geweld”.

BEKIJK OOK
Clifton Jongaman wordt ook gezocht in zaak Joël 'Bordo' Martinus

De VSN wijst erop dat de minister van Buitenlandse Zaken het visitekaartje van Nederland moet zijn op het gebied van de internationale betrekkingen, terwijl Blok deze betrekking ernstig schaadt. Hij heeft het aanzien van Nederland geschaad.

“Nederland wil het toonbeeld van democratie zijn, het land dat de mensenrechten hoog in het vaandel heeft, het land dat internationaal het beeld wil ophouden van tolerantie, verlichting en humanisme. Wat is daarmee gebeurd? Bovendien bekleedt hij één van de belangrijkste posten in het kabinet. Deze uitspraken brengen de stabiliteit van Nederland en de internationale positie van Nederland in gevaar”.

VSN wenst hierover met spoed in gesprek gaan met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid om de zorgen en standpunten van VSN kenbaar te maken en om te vernemen hoe de ministeries uitvoering zullen geven aan de verdere invulling van de diplomatieke relaties en internationale betrekkingen alsmede aan het binnenlands beleid en veiligheid in Nederland.(GFC)