fbpx
Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname wil gezamenlijke aanpak problemen sector

De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) maakt zich sterk voor het opheffen van het verbod dat per december 2019 is ingesteld door de Europese Unie voor de invoer van Sopropo.

De export van Sopropo is ongeveer 35% van de exporthoeveelheid. Samen met het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) zullen acties uitgevoerd moeten worden in de pre- en post harvest handling.

Verder dienen medewerkers van LVV dusdanig uitgerust te zijn dat ze inspecties en rapportage kunnen doen met betrekking tot “high risk plants”.

Momenteel exporteren de leden van de VEAPS wekelijks ongeveer 50 ton agrarische producten per luchtvracht naar voornamelijk Nederland. Voor de verdere vergroting van de agrarische productie en de export van agrarische producten zijn de zorgpunten: de bestrijding van ziekten en plagen, beperkte beschikbare vruchtbare landbouwgrond, geringe vrachtcapaciteit, hoge vrachtkosten, zeer beperkte connectivity, beperkte toegang tot financieringsmogelijkheden, tekort aan arbeid, bescherming tegen weersomstandigheden en hoge productiekosten.

In het kader van voedselveiligheid dient er een traject uitgezet te worden waarbij boeren volgens de GAP-principes dienen te produceren. VEAPS zal zich sterk maken om deze punten steeds te agenderen op de juiste plekken.

De komende periode zal de vereniging acties ondernemen om alle exporteurs van agrarische producten te registreren, zodat er een gezamenlijke zuil kan worden gevormd om de belangen van de exporteurs te behartigen. Het samentrekken van de diverse belangengroepen binnen de agrarische sector is essentieel.

Vanuit deze gedachte is VEAPS ook lid van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), als belangenbehartiger van de totale agrarische sector. Om de export te verruimen dienen de verschillende value chain actoren betrokken te worden. De beperkingen dienen gemeenschappelijk te worden aangepakt om het agrarisch potentieel optimaal te benutten.

Jammer dat het goede initiatief van de roundtable conferentie die door het ministerie van HI&T was georganiseerd in 2017 geen vervolg heeft gehad, terwijl er daarover afspraken waren gemaakt, haalt de vereniging aan. Een optimale verstandhouding met de relevante ministeries, met name het ministerie van LVV en overige stakeholders is zeer gewenst.

VEAPS heeft op meerdere momenten gesproken met diverse (overheids) functionarissen over het implementeren van een aantal maatregelen. ‘Helaas moeten we opmerken dat we geen verbetering hebben gemerkt de afgelopen jaren. We hopen dat er hierin verandering komt’, zegt de organisatie verder.

Op 30 april heeft de VEAPS op de algemene leden vergadering een nieuw bestuur gekozen voor 3 jaren. Umar Taus is bij enkele kandidaatstelling herkozen als voorzitter.

Meer nieuws

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…