Vereniging Cambiowezen: wij zitten op een tikkende tijdbom

GFC NIEUWS- Donderdag is het voltallig Cambiowezen ontvangen door de Governor van de Centrale Bank, Maurice Roemer, en zijn directieteam ter bespreking van de onhoudbare, uiterst explosieve situatie op het koersenfront.
Alle partijen waren het ermee eens dat deze situatie nu een punt heeft bereikt waarbij er stappen moeten worden gezet, daar anders het tij niet meer zal kunnen worden gekeerd met enorme desastreuze gevolgen voor zowel onze economie in het algemeen en de gehele Surinaamse natie in het bijzonder.
De stijging van de wisselkoersen heeft nu ongekende hoogten bereikt, de heersende onrust en onzekerheid in onze gemeenschap worden door speculanten ook flink misbruikt om de wisselkoersen dagelijks nog meer op te schroeven.
De Vereniging van Cambiohouders kijkt met lede ogen toe hoe een uitermate verontrustende situatie dreigt te ontstaan waarvan de prijs welke wij als Surinaamse natie zullen moeten betalen ongekend hoog zal blijken te zijn.
Nu al zijn de prijzen van vrijwel alle goederen en diensten door de hoge wisselkoersen aanzienlijk verhoogd, de andere ongewenste effecten waaronder opkomende schaarste aan essentiële producten, sluiting van talloze bedrijven, de instorting van cruciale import afhankelijke sectoren, massale personeelsafvloeiingen en toename van de werkloosheid als ook een verdere stijging van de criminaliteit zullen binnen afzienbare tijd ook manifest worden.
Dit kan zo niet doorgaan en zitten wij als Surinaamse natie op een tikkende tijdbom met onvoorspelbare gevolgen voor zowel land als volk, stelt de vereniging.
Het overleg met de governor en zijn team is als zeer open en constructief ervaren en zullen de komende dagen stappen worden gezet om de grillige wisselkoersen onder controle te krijgen. De acties zullen vanuit een breed maatschappelijk spectrum worden ondernomen waarbij bedrijfsleven, het bankwezen, de cambio’s als ook de burgerij hun bijdrage zullen moeten leveren.
De Vereniging van Cambiohouders wenst een dringende oproep te doen aan de gehele samenleving [burgers en bedrijven] om de dagelijkse zoektocht op vreemde valuta te temporiseren en slechts bij absolute noodzaak bij de erkende instellingen hun vreemde valuta aan te vragen.
Hoe meer vraag komt vanuit onze gemeenschap voor vreemde valuta, hoe meer druk wordt uitgeoefend op de markt des te meer zuurstof ook wordt verschaft aan speculatie. Het moment dat de vraag naar vreemde valuta wordt gematigd of beperkt, zal dit een direct dempend effect sorteren aan de uit de hand gelopen wisselkoersen.
Als wij ons zelf de discipline niet kunnen opleggen als natie om tijdelijk de zoektocht op valuta te staken, zullen slechts enkelen kortstondig voordeel opdoen maar zullen wij als natie met langdurige pijnlijke, en mogelijk met onomkeerbare effecten moeten dealen.
In ons aller belang ‘stop met de opkoop van absurd duur aangeboden valuta.

Overige berichten