fbpx

Verdieping relatie Suriname – België ondersteunend aan realisatie ontwikkelingsdoelen

Het verder versterken van de bilaterale relatie tussen Suriname en België op de gebieden van innovatie, technologie, toerisme, diversificatie van de landbouw- en voedselproductie en gezondheid zijn enkele van de doelen, waarop de nieuwbakken ambassadeur van Suriname te Brussel, Sieglien Burleson zich onder meer zal concentreren.

Ambassadeur Burleson heeft inmiddels haar geloofsbrieven overhandigd aan de Belgische Koning, Zijne Majesteit Philip.

Tijdens de ontmoeting tussen de ambassadeur en de koning van België stond de goede bilaterale relatie tussen Suriname en het West-Europees land centraal. De ambassadeur benadrukte de sterke banden tussen Suriname en Belgiё op het gebied van onderwijs, gezondheid en de samenwerking tussen de verschillende steden uit de twee landen. De diverse overeenkomsten tussen de twee landen getuigen van de goede samenwerking.

BEKIJK OOK  Weg naar Bigi Poika blijft gesloten voor zwaar materiaal

“België is eveneens een belangrijke bilaterale partner voor Suriname, vanwege onder andere de expertise in de verwerking van diamanten, de aanleg en het exploiteren van de haven- en zeehaven industrieën, de dienstensector en diverse industrieën zoals machine, apparaten, landbouw, chemische en farmaceutica, zegt de ambassadeur.

De koning toonde veel interesse voor de vorderingen die gemaakt zijn op het gebied van klimaatverandering en drugsbestrijding in Suriname en wenste de ambassadeur succes toe met haar nieuwe uitdaging in Belgiё.(GFC)