Verdediging Bouterse: nabestaanden willen de waarheid niet weten

“Nu de vervolgingsambtenaar langer dan tien jaren later zijn requisitoir heeft gehouden ligt het op de weg van de verdediging uw raad het tegendeel te bewijzen en met name de gebeurtenissen rond 7, 8 en of 9 december in een juist perspectief te plaatsen”, begon advocaat Irwin Kanhai, advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse in het 8-decemberstrafproces, maandag zijn pleidooi tijdens de voortzetting van het proces.

In een 95 pagina’s tellend pleidooi heeft Kanhai gemeend het proces te plaatsen in het perspectief waarin zij thuis hoort.

“De verdediging moet wel vaststellen, dat in de afgelopen periode met name door een deel van de nabestaanden die niet er op uit waren om de waarheid te weten, doch slechts op vergelding uit waren systematisch kennelijk onder invloed van het buitenland gepoogd hebben de gemeenschap middels leugens een bepaalde kijk op dit proces te krijgen”.

Om de Krijgsraad zulks te bewijzen werd geciteerd uit het requisitoir van de vervolgingsambtenaar zie pagina 26 van het requisitoir: de A.M. is gedurende de loop van dit strafproces vaker ongevraagd telefonisch benaderd, zelfs door prominente vertegenwoordigers van de nabestaanden met het verzoek getuigen aan te horen, die tot in detail zouden kunnen vertellen wat er precies is gebeurd en wie heeft geschoten op wie en wie niet heeft geschoten”.

Volgens Kanhai stond de auditeur-militair geheel open voor dit aanbod, “immers het gaat om waarheidsvinding en niet het bevredigen van de menselijke nieuwsgierigheid. De hamvraag over het aandeel in het schieten door Bouterse zou aldus door getuigen bewijs aangedragen kunnen worden. Op enig moment heeft de A.M. opengestaan om te luisteren naar de persoon in kwestie. Tijdens zo een moment is beweerd dat deze verdachte verantwoordelijk zou zijn voor het ontnemen van het leven van het slachtoffer Slagveer”.

Nadat de auditeur-militair volgens Kanhai aan de aanbieders van getuigen in spe en ooggetuigen had aangegeven, dat hetgeen deze of gene getuige wilde vertellen ook op schrift gesteld zou moeten worden en dat betrokkenen ter terechtzitting als getuige gehoord te kunnen worden heeft hij niets meer gehoord over dit bewijsaanbod.

Kanhai: “toch wordt geheel in strijd met de waarheid elke keer weer verteld door de vertegenwoordigers van de nabestaanden dat zij niet in de gelegenheid zijn gesteld om bewijs aan te dragen. Een pertinente leugen. Ieder van ons en ook de nabestaanden hebben heden ten dag toegang tot internet en allerlei literatuur en of Wikileaks. De nabestaanden hebben kennelijk om voor hun moverende redenen nagelaten enig onderzoek te plegen en de vele rapporten zoals een mouthly rapport van de C.I.A het boek Villa Maarheeze een verslag over de B.V.D in Nederland en de vele andere bronnen te raad plegen. Zij hebben zulks opzettelijk nagelaten om aan de pers opnieuw geheel in strijd met de waarheid mede te delen, dat de voor bereidingen voor een regime change in 1982 de leugen van de eeuw zou zijn. Kennelijk voor hun eigen gemoedsrust daarbij eventjes vergetende, dat de genoemde slachtoffers hoe pijnlijk ook het gebeurde bij de verdediging overkomt van plan waren om moorden te plegen in een gebedshuis”.

Kanhai besloot zijn pleidooi met: “mevrouw de president, leden van de Krijgsraad de verdediging heeft een poging ondernomen om op grond van de feiten die voorhanden zijn en in het dossier voorkomen u een beeld te geven van de gebeurtenissen op grond waarvan ik u ga vragen eerstens de verdachte voor de gehele tenlastelegging vrij te spreken, subsidiair op grond van het feit dat u zonder enige grondslag het onderzoek na een eindbeslissing hebt hervat de niet ontvankelijkheid uit te spreken en tenslotte meer subsidiair vraag ik u dat U zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van deze strafzaak. Voorts vraagt de verdediging u om op grond van de vigerende wettelijke bepalingen met name de amnestie wet die toepasselijk te verklaren en het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren”.(GFC)

Overige berichten