Verborgen verdeeldheid binnen coalitie: regeringscrisis op komst?

INGEZONDENDoor de kwestie Surfin nv heeft de NDP het aftreden geëist van de twee VHP-ministers van Buza en Financiën, zonder aan te geven of er strafbaar is gehandeld.

In de kwestie Hoefdraad verdedigde de NDP haar minister en welk electoraal gevolg dat heeft gehad weet iedereen nu.

Merkwaardig is dat nu een DNA-lid van de ABOP, Belfort, in de Surfin-kwestie ook het aftreden eist van de twee VHP-ministers, waarbij ook hij nalaat aan te geven of er strafbaar/onwettig is gehandeld.

In de samenleving is er veel kritiek en wantrouwen te horen jegens de twee VHP-ministers en dat Surfin nv alleen maar Hindoestanen faciliteert om zich te gaan verrijken met ‘’fresh kapitaal’’ van de Hindoestaanse diapora.

Zelfs een Creoolse jurist/econoom hoorde ik in de media roepen dat de twee VHP-ministers geen Hindoestanen, maar ‘’koelie’s’’ zijn, want “koelies hebben geen normen en waarden”.

Als reactie op deze aanvallen vanuit de samenleving op de VHP heeft Prof. Henri Ori gereageerd met zijn ‘’historische’’ uitspraak dat vooral Hindoestanen economische ontwikkeling kunnen brengen.

Hem werd een superioriteitsgevoel verweten en aan de mensen die zich gekwetst voelden, heeft Ori zijn verontschuldiging aangeboden omdat dat niet zijn bedoeling was.

De vraag rijst of ook ABOP-parlementariër Belfort zijn verontschuldiging moet aanbieden aan de VHP. Indien dit nooit gebeurd, zal er toch een wantrouwige verdeelde sfeer blijven hangen in de coalitie, iets wat kan zorgen voor een instabiele regering.

In de cartoonkwestie waarbij de vicepresident zich gekwetst voelde, heeft de heer Pierkhan zijn verontschuldiging aangeboden aan vp Brunswijk om weer rust in de politieke samenwerking te brengen.

Opvallend is dat Hindoestanen steeds hun verontschuldigingen aanbieden, terwijl een belangrijke ABOP-exponent als de heer Belfort in de coalitie bezig is oppositie te voeren tegen de VHP en zelfs het ontslag eist van VHP-ministers. Zo wordt bijgedragen aan een anti-Hindoestaanse stemming in het land.

OOK INTERESSANT
Strengere controles en vergunningen voor invoer en uitvoer van producten uit planten en dieren op JAP-luchthaven en Schiphol

Een politieke vraag waarover men moet nadenken is: Wat als morgen een VHP-parlementariër in een bepaalde kwestie het ontslag eist van een ABOP-minister?

Dan zal je waarschijnlijk opmerkingen horen als ‘’zie je wel, de Hindoestanen voelen zich superieur en houden niet van ons Marrons’’. Veel Afro-Surinamers kiezen vaak een slachtofferrol.

Regeringscrisis op komst?

Het is positief dat vp Brunswijk onlangs in het bijzijn van president Santokhi heeft aangegeven dat hij corrigerend zal optreden indien in zijn gelederen de etnische snaar wordt bespeeld.

Maar bedoelt hij ook de ongezonde politieke snaar van Belfort, die getuigt van een onfatsoenlijke politieke samenwerking?

Wat als de NDP een motie van wantrouwen indient tegen de twee VHP-ministers? Zal Belfort voorstemmen of zichzelf ontmaskeren als een sensatiemaker, die bewijst dat zelfs hoogopgeleide Surinamers zich meer door hun emoties dan door de ratio en een vooruitziende blik laten leiden?

Ik durf te voorspellen dat deze sfeer binnen een politieke samenwerking niet effectief zal blijken te zijn om een land gezamenlijk te leiden naar economisch herstel uit een bankroete situatie met een staatsschuld van 4 miljard USD.

Er mag dan wel tussen Brunswijk en Santokhi een goede ‘’understanding’’ zijn, het volk zit vol frustraties, ook blijkt dat een groot deel van het volk laag geschoold is en zich dus snel negatief laat beïnvloeden en opjutten, waarbij men de feiten vaak niet kent of doodleuk ontkend.

Dit deel van het volk kan zaken niet relatief zien en genuanceerd denken. Velen zijn zo gefocust op de beloften van Chan, maar beseffen niet dat een land repareren een meerjarig proces is en geen snelle auto-reparatie is.

OOK INTERESSANT
Samenwerking tussen Elsje Finck-Sanichar College en Canada Fund versterkt Surinaams gezondheidsstelsel in strijd tegen geweld tegen vrouwen

Verkeerde politieke strategie van president Santokhi

Mijn politiek-strategisch advies aan president Santokhi is om het volk nu niet herhaaldelijk voor te houden dat er verlichting komt. Dat veroorzaakt teleurstellingen.

U moet verkondigen dat de economie diep in het slop zit en de burgers minder te besteden krijgen. Dat is de realiteit nu, maar als we jaren volhouden en de broekriem strakker aantrekken, zullen we uiteindelijk uit dit diepe dal omhoog klimmen.

Geef wel een hoopvol perspectief. Zo doen Nederlandse politici dat, zoals bij de laatste economische recessie in 2008. Bouterse beloofde wel diepzeehavens, tram in Para, 18.000 woningen enzovoorts, maar intussen verdeelde hij wel geleend geld aan zijn naïeve aanhangers. Chan, U hebt dat geld niet dus beloof niks, vertel de pijnlijke waarheid over onze huidige economie.

Deze huidige situatie van verdeeldheid kan mogelijk leiden tot regelmatig terugkerende sociale onrust met als gevolg een regeringscrisis en vervroegde verkiezingen.

Maar wie dieper nadenkt zal beseffen dat een volgende regering zonder de VHP niet het gedroomde geluk zal kunnen brengen. Bouterse heeft bijna 20 jaar politieke macht gehad en zijn eindprestatie is een failliet land.

Zal het statement van Prof. Ori een historische uitspraak worden? ‘’Het zijn vooral Hindoestanen die in staat zijn ontwikkeling te brengen’’.

Mohan Goerdin, politiek analist

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

Bekijk ook: VHP 72 jaar, startsein verkiezingscampagne 2025