Verbod verkoop landbouwchemicaliën alsmede bestrijdingsmiddelen in supermarkten

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) van Suriname laat weten dat ingevolge de artikelen 3, 4 en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet en artikel 3 van de Beschikking etikettering bestrijdingsmiddelen er toestemming vereist is van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voor de import van bestrijdingsmiddelen.

Verder dient de etikettering in de Nederlandse taal vermeld te staan.

Daarnaast mogen bestrijdingsmiddelen niet samen in een ruimte worden uitgestald met levensmiddelen, kleding, diervoeding en of huishoudelijk artikelen.

Ook in een bar of restaurant mogen bestrijdingsmiddelen niet ten verkoop worden aangeboden.

Bij overtreding van voorschriften van de Bestrijdingsmiddelenwet is er sprake van een economisch delict en zal het ministerie van EZ optreden krachtens de Wet Economische Delicten.

Vermeldenswaard is dat in een bedrijfsvergunning voor het exploiteren van het beroep van winkelier (algemeen), vergunningsvoorwaarden zijn opgenomen, waarbij het verboden is landbouwchemicaliën alsmede bestrijdingsmiddelen te verkopen.

De controle en handhaving op deze wettelijke regelingen zal plaatsvinden in samenwerking met het ministerie van LVV en de Districtscommissarissen.

OOK INTERESSANT
Parlementslid Belfort onthult royaal salaris zoon president Santokhi