Verbindingsweg Hanna’s Lust 1 en 2 wordt aangelegd

De in de maand juni beloofde verbindingsweg tussen Hanna’s Lust 1 en 2 wordt reeds aangelegd. Dit is een project van het Ministerie van Openbare werken, Transport & Communicatie (OWT&C). Vertegenwoordigers van het departement hadden na de kreet van buurtbewoners een oriëntatie bezoek gebracht aan de projecten Hanna’s Lust 1 & 2 in het district Wanica.

De vraag van de buurtbewoners was om een verbindingsweg aan te leggen tussen de twee eerder genoemde projecten. Een van de redenen was dat de particuliere lijnbussen het Hanna’s Lust project 2 heel moeilijk aandoen, waardoor men verre afstanden moest afleggen naar hoofdwegen om een bus te pakken. Als gevolg van de kreet werd er samen met de afdelingen Openbaar Vervoer en Planologische dienst werk verzet om een verandering in de situatie te brengen.

Henry Dipper, ressortleider van de afdeling wegen op het ministerie van OW&TC, zegt aan de voorlichtingsdienst dat de twee projecten uiteindelijk met elkaar verbonden zullen worden. “Het is de taak van de overheid om in te spelen op de wensen en grieven van de bevolking.” Dipper zegt verder dat het wegtracé reeds is opgeschoond door 50 centimeter in de bestaande weg te graven. Daarna zal er gezorgd worden voor een goed fundament dat goed geschikt is voor alle type voertuigen.

De weg zal daarna voorzien worden van een pakket kleefzand en een laag van 10-15 centimeter crushermateriaal. Uiteindelijk zal men voor de bestratingswerkzaamheden en verkeersmeubilair zorgen. De werkzaamheden zijn afgelopen maandag aangevangen en het ligt in de bedoeling om het project binnen een week op te leveren. Dit alles hangt van de weersomstandigheden af.

Naast de aanleg van de verbindingsweg te Hanna’s Lust worden er in andere gebieden wegen opgeknapt. Men is reeds drie weken in het district Wanica bezig met verschillende asfalteringswerkzaamheden. Men heeft onder andere te Leiding, Lelydorp, Martin Luther Kingweg, Bomaweg en de Nieuw Weergevonden weg werk verzet.(GFC)