fbpx
Verbetering nationale productiviteit moet leiden tot welzijn werkende klasse

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft recent de buitenlandse expert op het gebied van verhoging van productiviteit, Carlos Elias, ontvangen voor een gedachtewisseling over het onderwerp. Bij deze gelegenheid heeft de minister opnieuw het belang benadrukt van een welzijnssamenleving.

De strategische sleutel hiertoe is volgens de bewindsman daadwerkelijke verhoging van de nationale productiviteit die zal leiden tot een verhoogde Bruto Binnenlands Product (BBP). De inzet en mobilisatie van de factor mens zal bij dit streven bepalend zijn. Het is daarom van belang volgens de minister om bij het ontwikkelen van programma’s ter verbetering van de Surinaamse productiviteit rekening te houden met mens en factor arbeid. Zo zal de verdeling van het nationaal inkomen rechtvaardiger moeten geschieden.

Moestadja vindt dat de gewenste verhoging van de nationale productiviteit ook moet uitmonden in een betere economie met betere lonen, creatie van werkgelegenheid, groei van kleinondernemerschap, verduurzaming van de harmonische arbeidsverhoudingen, hechtere partnerschap op de werkvloer en beleving van decent work bij de beroepsbevolking.

Het onderwerp van verbetering van de productiviteit is geen nieuwe issue bij het ministerie van Arbeid. Het beleid op dit gebied heeft intussen geresulteerd in een ontwerpwet “Nationaal Productiviteitscentrum”. Enkele weken geleden is het ontwerp door Moestadja voor commentaar aangeboden aan het Arbeidsadviescollege (AAC).

Bedoeld ontwerp is in 2006 voorbereid door de tripartiete Commissie Advies Nationaal Productiviteitscentrum als uitvloeisel van het programma Promalco, dat door de toenmalige ILO Sub-Regional Office for the Caribbean werd uitgevoerd in onder andere 13 onafhankelijke Caribische landen, waaronder Suriname. Het Nationaal Productiviteitscentrum is bedoeld om partnerschap te bevorderen tussen de tripartiete partners (vakbeweging, werkgevers en de overheid) bij issues die direct betrekking hebben op bevordering van productiviteit in bedrijven.

Ook het stimuleren van de betrokkenheid van de sociale partners bij nationale productiviteitsprogramma’s zal moeten leiden tot gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de voortbrenging van producten en diensten in bedrijven.

De expert was ingenomen met de inzichten van de minister. Hij was in ons land op uitnodiging van het ministerie van Handel Industrie & Toerisme in het kader van het project Improving Economic Diversification and SME’ Productivity. Dit project is een uitvloeisel van het Suriname Business Climate and Innovation Program (SUBCIP) dat als doel heeft verhoging van de bijdrage van de private sector aan onze economie.

Het project moet onder andere leiden tot een gedegen analyse over de productiviteit in ons land en het ontwikkelen van een methodologie voor het meten van productiviteit. Met onder andere de verkregen inzichten op het ministerie van Arbeid kan de expert aan de slag.(GFC)

Meer nieuws

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…