fbpx

Verbeterde samenwerking om verspreiding COVID-19 in Marowijne te beheersen

GFC NIEUWS- Een delegatie op ministerieel niveau van de respectieve ministers van Buitenlandse Zaken en Regionale Ontwikkeling van Suriname, evenals de Directeur Nationale Veiligheid, ondersteund door een technische delegatie van de respectieve ministeries van Volksgezondheid, Justitie en Politie en Defensie, kwam bijeen via videoconferentie, samen met een delegatie van Frankrijk onder leiding van ambassadeur Antoine Joly.
Joly werd ondersteund door vertegenwoordigers van de Prefectuur in Frans-Guyana en de Defensie-Attaché dinsdag voor het bespreken van voortzetting van de versterkte samenwerking met het oog op het indammen van de verspreiding van COVID-19 in de grensgebieden langs de Marowijnerivier.
Door het belang van solidariteit, dialoog en samenwerking ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te onderstrepen, wisselden de Surinaamse en Franse autoriteiten informatie uit over de recente maatregelen van beide partijen om een uitbraak in de grensgebieden te voorkomen. Beide partijen hebben daarbij cruciale gezondheids- en veiligheidsinformatie uitgewisseld.
Als resultaat van de bijeenkomst benadrukken beide partijen de volgende gemaakte afspraken:
i. Bewustmaking bij de bevolking langs beide zijden dat de grens gesloten blijft als één van de maatregelen om de verdere verspreiding van COVID-19 te beheersen en in te dammen;
ii. Identificatie van de beschikbare middelen (gezondheid en veiligheid) waarover elke partij beschikt om de samenwerkingsinspanningen te vergemakkelijken en informatie over beide quarantaine strategieën uit te wisselen;
iii. Gezamenlijke patrouilles in geïdentificeerde aandachtsgebieden langs de oevers van beide zijden van de rivier voor een versterkte aanwezigheid van veiligheids- en wetshandhavingsinstanties;
iv. Meer gezondheidsvoorlichting aan de bevolking in de grensgebieden om een uitbraak te voorkomen en de noodzakelijke medische hulp te bieden voor preventie.
v. Meer interactie tussen de relevante gezondheids- en veiligheidsautoriteiten van beide kanten om informatie uit te wisselen om het succes van de maatregelen van beide kanten te garanderen.
De Surinaamse en Franse vertegenwoordigers benadrukten hun vastberadenheid om alle noodzakelijke maatregelen te blijven nemen om de gezondheid en het welzijn van de bevolking aan weerszijden van de grens te waarborgen, zodat de verdere verspreiding van de COVID-19-pandemie kan worden voorkomen.
In dat verband zijn beide partijen overeengekomen de dialoog op alle niveaus voort te zetten – politiek, technisch en operationeel.

BEKIJK OOK
Franse en Guyanese ambassadeur willen sterke band opbouwen met Suriname