Venezolaanse Milagros-oogmissie op oriëntatiebezoek in Suriname

De Venezolaanse ambassadeur, Olga Margarita Díaz Martínez, bracht tezamen met een team van de Milagros-oogmissie uit Venezuela een bezoek aan de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. Het Milagros-team is tot 14 juli op bezoek in Suriname. Het doel van dit bezoek is oriëntatie gericht en zal gedaan worden in de districten Nickerie, Paramaribo en Marowijne.

De oriëntatiebezoeken zijn in het Westen begonnen waar zij het MMC en het Petronella Ziekenhuis Wanica (PWZ) hebben bezocht. Verder zijn alle RGD-poliklinieken in dat gebied en in de dorpen Kabalebo, Washabo en Apoera aangedaan. Vervolgens in Paramaribo, het Militair Hospitaal en de RGD-poliklinieken in Marowijne.

Tijdens dit eerste bezoek zijn de beschikbare mogelijkheden voor behandeling van patiënten of eventuele operaties in de ziekenhuizen bekeken.

Milagros is in Suriname niet onbekend. De eerste Milagros oogmissie was vanuit Cuba en opereerde vanaf oktober 2005 tot 2012 over geheel Suriname. Van de Milagros oogartsen uit Venezuela is Suriname een van de eerste landen in Zuid-Amerika die prioriteit geniet.

Wanneer de Milagros-oogmissie precies van start gaat, zal vroegtijdig bekend gemaakt worden aan alle huisartsen en poliklinieken die in de dorpen zijn gevestigd. Het streven is dat dit jaar nog operaties zullen plaatsvinden.(GFC)