fbpx

Veldbezoek studenten ‘Animal Production and Health Technology’ aan Regio West

De studenten van de opleiding Animal Production and Health Technology (APHT) van het Polytechnic college (PTC) hebben een oriëntatiebezoek afgelegd aan diverse plaatsen in de districten Coronie en Nickerie (Regio West) van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).

Bezocht zijn de ressortkantoren en openbare slachthuizen van Coronie en Nickerie, enkele veebedrijven en de Openbare markt van Nickerie, alsook het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON).

De groep werd namens het PTC begeleid door de docenten Joice Veira en Lucia Dulder; beide gepensioneerde Animal Health Assistants van het ministerie van LVV.

Het veeteeltbeleid van het ministerie van LVV ligt in het verlengde van het agrarisch beleid en is onder andere gericht op het nemen van de maatregelen ter waarborging van de voedselzekerheid, de -veiligheid en duurzame ontwikkeling van deze sector.

BEKIJK OOK
President Santokhi krijgt warm onthaal bij jarige Bevrijdingskerk

Eén van de randvoorwaarden teneinde de productie, productiviteit, gezondheid en het welzijn van dieren te optimaliseren en te garanderen, is versterking van het veeteeltproductiekader.

Grote behoefte is ontstaan bij het onderdirectoraat Veeteelt aan breed opgeleid kader op HBO-niveau, die hun bijdrage zou kunnen leveren aan het helpen uitvoeren van het veeteeltbeleid. Dit kader zal in de verschillende districten hun standplaats innemen.

Reeds in 2011 werd vanuit het ministerie het initiatief genomen de mogelijkheden te bekijken voor het opzetten van zulks genoemde HBO-opleiding. Invulling hieraan werd gegeven op 11 augustus 2017, door middel van een samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van LVV en het PTC.