fbpx

Veiligstellen spirituele binding Inheemsen met grondgebied en voltooide maatschappelijke integratie Javanen dwars door politieke scheidslijnen

GFC NIEUWS- “Het is een belediging aan het adres van alle Javanen in Suriname dat ter gelegenheid van 130 jaar Javaanse Immigratie politici, maar ook niet-politici het imago van deze vreedzame en vooruitstrevende bevolkingsgroep koppelen aan enge partij politieke belangen.
De bijdrage en de voltooide integratie van de Bangsa Jawa aan en binnen de Surinaamse samenleving in al haar facetten gaan geheel daaraan voorbij, gelet ook op de uitslag van de afgelopen verkiezingen.
De recente verkiezingsuitslag heeft immers uitgewezen dat de zogenaamde Javaans georiënteerde politieke Eenheidsbeweging faliekant is afgewezen dat ze nu slechts een gedoogpositie inneemt in de huidige politieke constellatie.
Van alle bevolkingsgroepen in Suriname zijn de Javanen wellicht het meest politiek geïntegreerd volksdeel en op zich is daar niets mis mee”, aldus de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) bij monde van haar politiek leider Raymond Sapoen.
“De HVB kijkt toekomstgericht en brengt op deze memorabele dag die al enkele jaren samenvalt met de Internationale Dag der Inheemsen in de eerste plaats hulde uit aan al degenen die ons zijn voorgegaan en die eeuwenlang in barre omstandigheden de strijd tegen genocide, onderdrukking en discriminatie hebben gevoerd”. Het is ook passend om namens alle nakomelingen van immigranten die ons land in de loop der eeuwen hebben bevolkt respect en eerbetoon te betuigen aan de Inheemsen dat het mogelijk is ook samen en vreedzaam met hun te mogen leven in Suriname als oorspronkelijke bewoners van het land. Maar ook voor de enorme bijdrage die zij middels hun tradities en kennis hebben geleverd en nog steeds leveren aan het cultureel erfgoed van de wereld.”
“Desondanks mogen we onze ogen niet sluiten voor de realiteit en vooral niet vergeten waarom de Verenigde Naties deze internationale dag voor Inheemsen op 9 Augustus heeft ingesteld, namelijk om aandacht te vragen van de overheid voor de behoeften van de Inheemsen die vooral op het gebied van hun collectieve grondrechten, onderwijs en gezondheidszorg bedreigd worden in hun bestaan.
Ten aanzien van de juridische erkenning en bescherming van hun traditionele grondenrechten en hulpbronnen, zal de partij erop toezien dat het Stappenplan dat in het kader van de complexe grondenrechtenproblematiek is voorbereid door de vorige regering, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd”.
“Net zo het belangrijk is voor onze gemeenschappelijke ontwikkeling dat de Inheemsen door oprukkend economisch geweld hun spirituele binding met de hun omringende natuur niet wordt ontnomen, net zo belangrijk is het dat het cultureel erfgoed van de Javanen in Suriname niet teloor gaat”, vervolgt Sapoen.
Maar op deze dag moeten we als nakomelingen van de Jawa immigranten bovenal inspiratie putten uit de meesterlijke ontwikkelingsprojekten voortgebracht door grote zonen als bijvoorbeeld Prof.dr.ir.W.J. Van Blommenstein, de wereldvermaarde civiel-ingenieur met Indonesische roots naar wie onze eigen Brokopondostuwmeer officieel is vernoemd.
Zonder een grote dosis ambitie, discipline, creativiteit en doorzettingsvermogen was dit immens waterkrachtwerk nooit tot stand gekomen en het ligt nu aan ons hoe wij de stuwdam aanwenden voor extra energie of als impuls zien voor de aanwending van alternatieve (schone) energie in de naaste toekomst ten behoeve van de gehele samenleving”.
De HVB wenst tenslotte de gehele Surinaamse samenleving te feliciteren en spreekt de hoop uit dat ondanks Covid 19 – en financiële beperkingen in ons land, het een bezinningsvolle, plezierige en bovenal een veilige Ingi-Jawa dey wordt.
Traditiegetrouw vindt dit jaar de kranslegging plaats op zaterdag 8 augustus om 17.00 uur in klein verband bij het Monument te Marienburg.
De partij zal in verband met dit heugelijk feit eveneens een gift doen aan Bejaardentehuis Simba te Commewijne en Weeshuis Ramoth te Paramaribo.