Veiligheidsmaatregelen in verband met viering Chinees Nieuwjaar

GFC NIEUWS- In verband met de viering van het Chinees Nieuwjaar op 25 januari zullen er festiviteiten op zowel het Onafhankelijkheidsplein als de Wijdenboschbrug plaatsvinden en zullen enkele verkeersmaatregelen worden getroffen.
In het kader van een te houden vuurwerkshow op de Wijdenboschbrug zullen er vanaf 16.00 uur voorbereidingen daartoe plaatsvinden op een rijstrook van de brug. De politie zal aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden.
De nadruk wordt gelegd op het feit dat alleen tijdens het afschieten van het vuurwerk rond 21.00 uur, in het belang van de veiligheid van het verkeer c.q. de weggebruikers, de brug voor een half uur tot drie kwartier helemaal zal worden afgesloten voor het verkeer.
Voor wat betreft het Onafhankelijkheidsplein zal het verkeer vanaf 08.00 uur tot afloop van de festiviteiten op de navolgende kruisingen worden omgelegd:
1. Hoek Henk Arronstraat – Tamarindelaan
2. Hoek Waterkant en de Lim A Postraat en
3. Hoek Henk Arron en de Abraham Crijnsenstraat, voorlangs het Presidentieel Paleis
Op de samenleving in het algemeen, maar meer in het bijzonder de weggebruikers wordt het beroep gedaan de aanwijzingen en bevelen van de politie stipt op te volgen zodat het geheel een vlot, ordelijk maar bovenal een veilig verloop mag hebben.

Overige berichten