Veiligheid fundament voor goede verkiezingen

GFC NIEUWS- Zonder een heel goed opgezet veiligheidsplan, kan er niet worden gesproken van goed georganiseerde verkiezingen.

“Mensen denken vaak dat veiligheid alleen iets is waarvoor de politie en de militairen moeten zorgen. Maar bij verkiezingen gaat het om een geïntegreerd geheel van alle veiligheidsdiensten. Veiligheid is het fundament van verkiezingen”, zegt Luitenant-Kolonel Danielle Veira als directeur van Nationale Veiligheid en voorzitter van de commissie Veiligheid Verkiezingen.

Democratie “Het is een democratisch recht om de verkiezingen te hebben. Dit democratisch recht brengt met zich mee dat we de democratie moeten beschermen, veilig stellen en ervoor moeten zorgen dat die democratie ten volle wordt beleefd. Wij moeten met alle veiligheidsdiensten ervoor zorgen dat alle processen op weg naar de verkiezingen, op de dag van de verkiezingen en erna volledig zijn gewaarborgd”, zegt Veira.

Ze legt uit dat de commissie Veiligheid wekelijks bijeenkomt om zaken te bespreken en waar nodig het veiligheidsplan verder uit te werken en hiaten weg te werken. “Wij volgen de agenda van de verkiezingen op de voet om na te gaan waar we moeten zijn.”

Transparant

Anders dan bij andere processen is de veiligheid bij de verkiezingen transparant. “De veiligheid rond de verkiezingen is voor iedereen te volgen. Op dit moment zijn bij alle instituten die belast zijn met verkiezingsactiviteiten, politieambtenaren lijfelijk aanwezig. Ook op locaties waar verkiezingsmateriaal wordt opgeborgen, is er een wakend oog. Dit om erop toe te zien dat niks wordt gestolen. Gebouwen waar gevoelige informatie en apparatuur aanwezig zijn, worden ook bewaakt om te voorkomen dat informatie verkeerd wordt gebruikt. Wij zijn nu bezig met de districtscommissarissen te overleggen hoe ons veiligheidsplan goed af te stemmen op hun behoefe. Het kan zijn dat in bepaalde districten voor extra veiligheid moet worden gezorgd. Er komt dus een algeheel veiligheidsplan toegespitst op de verschillende districten.”

Cyber veiligheid

Volgens Veira zal bij de komende verkiezingen samen met de commissie Informatie en Communicatie Technologie (ICT) speciale aandacht worden besteed aan cyber veiligheid. “We weten dat vandaag de dag gemakkelijk kan worden gehackt in alle systemen. Wij willen zorgen dat het systeem, wanneer dat volledig gereed is, niet penitreerbaar is voor derden. Op Plekken waar het gebruik van elektronica moeilijk is, zullen we zorgen dat de fysieke veiligheidsstandaarden volledig worden toegepast. We zijn continu bij elke schakel aanwezig en zodra we opmerken dat er problemen en hiaten zijn, dan worden die zo snel mogelijk weggewerkt.”

Veira benadrukt dat de politie op de dag van de verkiezingen op elke stembureau aanwezig zal zijn. “Wij zullen erop toezien dat alle materiaal na de stemming en stemopneming teruggaat naar het centrum waar het moet. We blijven alles volgen tot na de uitslag en vorming van een nieuw parlement en regering. Pas daarna wordt de commissie Veiligheid ontbonden. We werken door totdat het democratisch proces volledig is afgerond.”

Overige berichten