Veiligheid en duurzaamheid infrastructuur centraal bij overheid

De veiligheid en duurzaamheid van de infrastructuur staan centraal bij de overheid. De regering Bouterse-Adhin is daarom voornemens een verbod te leggen op het transport van boomstammen over de weg.

“Door de toenemende verkeersdrukte, maar meer nog ter bescherming van onze dure wegen tegen beschadiging, zal het zware transport, waaronder het transport van boomstammen, zoveel mogelijk over water plaats dienen te vinden”, zegt president Desiré Bouterse.

“Het transport van boomstammen over de weg zal uiteindelijk ten strengste verboden worden”, aldus de president.

Dit brengt vele voordelen met zich mee, waaronder; – het terugdringen van onveilige situaties van overbeladen trucks met houtblokken die mogelijk een gevaar vormen voor mede-weggebruikers, – minder schade aan de wegen en voor de ondernemers minder onkosten, omdat transport over water goedkoper is dan over de weg.

Verder zegt president Bouterse dat er in 2019 een aanvang gemaakt zal worden met de beloofde weg van Tamanredjo naar Kaaimangrasie. Hierdoor zal verlichting in de verkeerssituatie tussen Commewijne en Paramaribo komen.

Verder doet president Bouterse een dringend beroep op de weggebruikers en speciaal op de gemotoriseerde weggebruikers, met de woorden: “houdt u zich allen aan de verkeersregels, maar vooral aan de aangegeven snelheid. Het leven van u en van alle overige weggebruikers gaat ons zeer aan het hart. Regelloosheid in verkeersgedrag ontaardt gemakkelijk in verkeerscriminaliteit. Onze verkeerspolitie zal in deze strenger optreden.”(GFC)

Overige berichten