fbpx

Veel Surinamers werkloos door Covid-19

INGEZONDEN– Door de coronacrisis is er in Suriname “heel veel verborgen werkloosheid”.

De toestand op de arbeidsmarkt is een stuk slechter dan we in de officiële cijfers zien. Vooral kleine zelfstandigen hebben het enorm moeilijk.

Tot nu toe hebben vooral de detailhandel, vervoer en cultuur forse klappen gekregen. Het hardst geraakt is de horeca en juist daarin zitten veel kleine zelfstandigen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Jonge mensen in Suriname ook massaal de straat op voor voedselpakket natuurgenezer

De verwachting is dat veel van de ‘verborgen’ werklozen daadwerkelijk werkloos raken als de steun-ontvangende bedrijven straks wél werknemers gaan ontslaan en vrezen wij voor een ontslaggolf. Bovendien zullen veel bedrijven failliet raken als de crisis nog lang duurt, wat tot nog meer werklozen leidt.

BEKIJK OOK
Santokhi buigt zich met financiële sector over ontwikkelingen op valutamarkt

Een ander probleem is omdat de kleine zelfstandige ondernemers niet genoeg inkomsten binnenkrijgen, zij ook moeilijk aan de verzekeringsverplichting kunnen voldoen. De regering moet beseffen dat zolang de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand van kracht is, de BaZo- en BZV-kaarten verlengd dienen te worden.

De staat is in deze periode verplicht om de basis gezondheidszorg te garanderen, zoals artikel 36 van de Grondwet aangeeft dat een ieder het recht heeft op gezondheidszorg.

De Stem

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]