fbpx

Veel onwetendheid over pesticiden

Er bestaat veel onwetendheid betreffende pesticide inspectie in Suriname. In dat kader verzorgt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) van 4 tot en met 6 december 2017 een workshop “Inspectie op Pesticide en Douanezaken” voor LVV-voorlichters en douane-ambtenaren. Deze workshop is onderdeel van de FAO Goverment Cooperative Programme met als project titel: “Disposal of Obsolete Pesticides management in the Caribbean”.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het importeren en exporteren van illegale bestrijdingsmiddelen een probleem is van heel het Caribisch gebied. Hierdoor staan deze, vaak genoeg zeer giftige, bestrijdingsmiddelen op de schappen van de winkels zonder dat ze geregistreerd zijn. De douane- ambtenaren moeten deze gevallen kunnen herkennen gezien het feit zij de eersten zijn die geconfronteerd worden met de geïmporteerde pesticiden.

Middels de workshop wilt het ministerie hen een handleiding geven waardoor ook zij rekening kunnen houden met de conventies die Suriname heeft getekend met het buitenland op het gebied van zowel de import als export van dit goed.

Douane-ambtenaren dienen bewust te zijn van de veiligheidsaspecten bij pesticiden en bij constatering van gevaarlijke chemicaliën, mogen zij die niet zelf aanpakken (ontruimen, weggooien of vernietigen). Op basis van de aangeleerde beoordelingen moeten zij de nodige voorzorgsmaatregelen treffen.

OOK INTERESSANT
President Santokhi roept juist meer irritatie op door percelen te verdelen

De training is ook bedoeld als eerste aanzet voor het oprichten van een Inspecteursraad. Vanuit het LVV-voorlichterscorps zullen enkelen geselecteerd worden die zich middels opleidingen gaan specialiseren tot pesticide inspecteurs. Het grote publiek weet weinig over pesticiden, hoewel de meesten in hun dagelijkse activiteiten gebruik hiervan maakt.

Pesticiden zijn gevaarlijk voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Echter is pesticide in sommige gevallen nodig om de productie van landbouwgewassen te verhogen of om plagen te beheersen. De toekomstige pesticide inspecteurs hebben een belangrijke rol in het voorzien van informatie, trainingen en het creëren van bewustwording bij niet alleen de boeren, maar ook de rest van de gemeenschap.

Deze drie-daagse training is de eerste van een reeks trainingen die de komende zes maanden verzorgd zal worden. LVV hoopt zoveel mogelijk douane-ambtenaren te bereiken in geheel Suriname teneinde een beheersbaar pesticidebeleid uit te voeren.(GFC)