“Veel geïnvesteerd in onderwijs, maar resultaat onacceptabel”

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het onderwijs, maar als de input wordt vergeleken met de output, het behaalde schoolresultaat, dan is het resultaat niet acceptabel.

Dit zegt de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (OWT&C), Lilian Ferrier. Een Nationaal, Regionaal en Internationaal traject is daarom uitgezet en alle stakeholders zullen uitgenodigd worden voor een dialoog.

Wij hebben met name de BEIP 1 gehad, dat staat voor ‘Basic Education Improvement Program’, om de hervorming van het basisonderwijs op te pakken. “Met BEIP gaat het goed, er is een samenwerking met de universiteit van Brussel”, aldus de bewindsvrouw.

Bij dit programma wordt elke regio van Suriname onder een vergrootglas bekeken, om de hiaten binnen het onderwijs aan te vullen, zodat inderdaad de uitkomsten verkregen worden die Suriname nodig heeft.

Eind 2019 moeten voor het basisonderwijs, niveau’s 1 tot en met 6 worden aangevuld, die mochten niet worden herschreven.

Niveau’s 7 en 8 (voorheen 5e en 6e klas) moeten helemaal opnieuw worden herschreven, zodat men niet terug hoeft naar de oude methode. Dit moet voor oktober zo ver zijn, waardoor de kinderen die continuïteit kunnen hebben van niveau1, 1e leerjaar tot en met 8.

Overige berichten