Veel belangstelling voor ‘1 voor 12 campagne’

De gemeenschap heeft vandaag enorm veel belangstelling getoond voor de start van de leden – en fondsenwervingscampagne van Stichting 1 voor 12.

In de binnenstad van Paramaribo voor het VCB- gebouw aan de Waterkant, zagen stadsbezoekers de stand en medewerkers van ‘1 voor 12’. Velen hebben hun belangstelling getoond voor de campagne.

De “Redt 1 voor 12 campagne” heeft een vlotte start gehad. We hebben binnen een uur na de start meer dan 50 leden geregistreerd, die maandelijks een bijdrage willen leveren aan de stichting. Anderen hebben hun hulp toegezegd zodat wij door kunnen gaan met het sociaal werk”, zegt Louis Vismale, voorzitter van 1 voor 12.

Enkele bekende mensen in de samenleving zijn de activiteit komen ondersteunen. Parlementariër en ex-minister van Justitie en Politie Edward Belfort is nu officieel lid geworden van 1 voor 12 en heeft terstond een donatie van SRD 500 gedaan. Ook de voorzitter van stichting Rumas, Emmy Hart, heeft zich opgegeven als lid van de organisatie. Zij heeft beloofd het werk te zullen ondersteunen met een maandelijkse vergoeding.

Dat de mensen in grote getallen zouden komen voor informatie en om meteen een donatie te doen, had Vismale niet verwacht. Hij vindt de start van de campagne motiverend om er verder mee te gaan. Hij wil na evaluatie met de medewerkers voortzetting van dit project. “Ik had al opgegeven, maar dit project heeft me echt gemotiveerd om door te gaan. Ik bedank een ieder die zijn of haar bijdrage vrijwillig heeft gedaan”.

Met het gedoneerd bedrag zal de organisatie in oktober een aantal hulpbehoevenden die geregistreerd staan uit hun nood helpen. De totale opbrengst van vandaag wordt in het programma 1 voor 12 bekendgemaakt. Alle geregistreerde leden worden deze week opgebeld en krijgen de nodige informatie en een lidmaatschapskaart in handen.

Overige berichten