Veel adviezen, kritieken en waarschuwingen aan NDP-top

De NDP – top heeft tijdens de informatiegesprekken veel kritieken, waarschuwingen maar ook oplossingen kunnen aanhoren, niet alleen van betrokkenen persoonlijk, maar ook via radio ,TV en Facebook. Dat is dan een heleboel geweest over allerlei gebieden, wat inhoudt dat het per totaal wel degelijk bergafwaarts ging met ons Land.

Laten we hopen dat de NDP uit de aangeboden inzichten en oplossingen veel kon leren, en niet met meerdere agenda’s gaat werken om toch zaken door te drukken die uiteindelijk contraproductief gaan werken. Anders zal zij een hoge tol moeten betalen, want alles heeft een prijs. Don’t fool the people a second time.

De KKF-voorzitter Naarendorp kiest voor de weg van de minste weerstand en dat is om de BTW in te voeren en op te leggen. Niet vergeten moet worden dat 5 jaren geleden een zware government-take door de keel van de burgerij en ondernemingen werd gedrukt. Zolang de hele economie niet opnieuw en goed in kaart is gebracht, en de noodzaak niet duidelijk blijkt, zou het niet verstandig zijn om BTW in te voeren. Daarmee zouden ambtenaren geen probleem hebben, maar andere particuliere loontrekkers wel. Alles gaat weer doorberekend worden in prijzen en de kloof tussen arm en rijk die afgelopen 5 jaren enorm is vergroot, zal met de BTW enz enz, nog groter worden. Suriname wordt duurder en duurder. Zijn we ons daarvan goed bewust? Het lijkt erop dat we niet uit de gijzeling van prijsverhogingen gaan komen.

De KKF- voorzitter zou kunnen helpen en zijn energie besteden om de informele sector in kaart te brengen dan simpelweg te kraaien om BTW. Ook is het een welgemeend advies om de KKF zo snel mogelijk te depolitiseren waarbij KKF dan een puur een ondersteunende taak van datavoorziening krijgt naar het bedrijfsleven en overheid toe, zoals in alle overige landen in de wereld, dan politieke adviezen geven en helpen onrechtvaardigheid in stand te houden. Ook zou de belasting Accountant Dienst moet met spoed worden geheractiveerd en de grote particuliere Surinaamse goudbedrijven moeten doorgelicht worden op enorme achterstallige belastingen die honderden miljoenen kunnen bedragen.

Ga dan het grote geld halen in het binnenland, dan hoeven we geen BTW en andere belastingen in te voeren. Meneer H. Naarendorp met zijn grote belangen en rijkdommen in de goudsector, leidt de aandacht willens en wetens af. Ineens horen we zelfs de niet- gekozen dus de afgewezen meneer Ramnandanlal ( Palu) zeggen wat er moet gebeuren om het gezicht van de NDP te redden en dat lastenverzwaringen zouden moeten komen voor de burger, en daarmee weer inkomstenvergroting voor de nieuwe regering. Tijdens de rit van de afgang hadden Naarendorp en Ramnandanlal 5 jaren lang totaal geen zinvolle kritiek op de verspillende uitgaven de regering Bouterse-Ameerali.

De president die kennelijk enorm goed geïnformeerd is wie en waar de grote smokkelaars zitten, zal ook de smokkel van zoveel zaken w.o. sigaretten, alcohol, medicamenten en goud van binnen naar buitenland en van buitenland naar Suriname drastisch moeten indammen. Als volk zullen we heel goed moeten opletten waaraan de president geen aandacht geeft. Nog altijd weten we dat de corruptie alles verlammend is en tot meer duurte van levensstandaard in de samenleving en verval van de samenleving leidt.

Ook moet nu verantwoording afgelegd worden hoeveel diplomatieke paspoorten in de afgelopen 5 jaren werden uitgegeven en aan wie? Ook de tassen en briefcases van reizende ” hoogwaardigheidsbekleders” moeten gecheckt worden en cameratoezicht moet dat constant kunnen bevestigen!

Districtscommissarissen die de schijn erop na houden niet corrupt te zijn maar dat toch blijken te zijn, moeten direct vervangen worden, ook al zijn ze partijloyalist. De dc moet objectief, rechtvaardig, vertrouwenwekkend en alom dienstbaar zijn. Anders zullen velen al gauw doorhebben dat de president het echt niet nauw neemt met zulke storende zaken en metterwoon corruptelingen zwaar is gaan beschermen, terwijl hij ze eens over het Plein zou slepen en laten opsluiten.

Vol verwachting klopt ons hart, wat voor soort bewind we zo straks krijgen en wat de agenda zal zijn.

Alirio Ph. Samson

Overige berichten