Veel aangiften van diefstal tegen 14-jarige tiener

De 14-jarige S.B. is op zaterdag 16 februari door de politie van het ressort Munder aangehouden.

Tegen deze tiener, die een recidivist blijkt te zijn, zijn veel aangiften van diefstal gedaan die door hem zijn gepleegd.

S.B. heeft bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan de strafbare feiten.
Hij bracht de politie naar verschillende adressen aan waar hij goederen had gestolen.

Hij bracht de wetsdienaren ook naar de adressen van de personen die de gestolen goederen gekocht hadden.

Een deel van de gestolen goederen zijn terug gevonden. De helers zijn niet door de politie in verzekering gesteld.

S.B. is wel in verzekering gesteld. Vanwege zijn jeugdige leeftijd is hij ondergebracht in het jeugdcellenhuis verbonden aan het Opa Doeli Doorgangscentrum.

De politie van de afdeling Jeugdzaken is belast met het verder onderzoek.

Overige berichten