VEAPS wenst een kritische DNA naar LVV toe

Tijdens de eerste dag van de begrotingsbehandeling op maandag 1 april in DNA heeft de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Amzand Abdoel, een opsomming gegeven over de projecten uitgaande van het ministerie van LVV.

Hij refereerde hierbij naar de vele investeringen die gedaan worden door LVV van meer dan USD 90 Miljoen (equivalent aan ongeveer SRD 675 Miljoen).

VEAPS heeft ook nota genomen van het rapport van LVV, met een “overview of closed, proposed and ongoing project”. Hierin is een opsomming gegeven van de bestaande en toekomstige projecten.

Helaas is de conclusie dat tot heden de boeren actief in de kuststrook en in het binnenland, heel weining van de bestaande projecten merken. Hierbij is te noemen het SAMAP project ten bedrage van ongeveer USD 13 Miljoen.

SAMAP is in mei 2018 gelaunched met de bedoeling dat boeren en organisaties actief in de agrarische sector fondsen kunnen werven ten behoeve van de agrarische productie, voornamelijk gericht op de afzet en export. “We zijn inmiddels al bijna 1 jaar verder en nog steeds zijn de actoren in de sector wachtende. Wanneer denkt LVV te beginnen met de voorlichting naar de boeren toe over de mogelijkheden van SAMAP? Wanneer kunnen de boeren hun aanvragen indienen? Hoe lang moeten de boeren nog wachten? Of zullen we niets doen en de gelden terug laten vloeien naar het buitenland?”

Deze vragen hebben de vertegenwoordigers van de agrarische sector meerdere keren gesteld aan het ministerie van LVV en het SAMAP management-team. Helaas blijft een bevredigend antwoord uit.

“Triest is het dat de minister onzichtbaar is en helaas contact vermijd met vertegenwoordigers van de sector. Het DNA-lid Abdoel heeft zich beperkt tot een opsomming van de projecten”. VEAPS vindt het jammer dat het DNA-lid niet de moeite heeft genomen om enerzijds na te gaan wat de voortgang en effectiviteit is van de diverse projecten en anderzijds ontbreekt een analyse van de realisaties van de gestelde doelen in 2018 conform de beleidsactiviteiten uit 2018.

VEAPS verlangd dat er een grondige discussie wordt gevoerd over het beleid van LVV om Suriname daadwerkelijk te positioneren als agrarische land. De problemen die om oplossingen schreeuwen zijn o.a: bestrijding van ziekten en plagen, onvoldoende beschikbaarheid van land, hoge productiekosten, weinig onderzoek naar variëteiten en gewasbescherming, geringe voorlichting naar boeren, beperkte luchtvrachtruimte en niet-concurrerende luchtvrachtkosten en toegang tot gunstige financieringsfaciliteiten.

“Kortom de ondersteuning vanuit LVV is de afgelopen jaren zeer gering. Het lijkt alsof de stakeholders moeten “bedelen” om de ondersteuning van LVV. Momenteel is actueel het mogelijke verlies van onze exportmarkt van sopropo. Wat doet LVV om de stopzetting van de export van sopropo naar de Europses Unie te voorkomen per december 2019? Wij kijken uit naar de initiatieven vanuit LVV?”

VEAPS doet een dringend beroep op alle DNA leden om kritisch te kijken naar het beleid en de begroting van LVV en de minister om uitleg te vragen wat de realisaties tot nu toe zijn en dat de middelen daadwerkelijk effectief en duurzaam worden besteedt ter ontwikkeling van de agrarische sector.