fbpx
VEAPS wenst aandacht regering voor zandafgravingen in Damboentong gebied

GFC NIEUWS- De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) roept de huidige regering op om af te zien van maatregelen die de Surinaamse samenleving en in het bijzonder de agrarische sector opzadelen met extra problemen die de financieel-economische situatie alsmaar verergeren.

VEAPS is een vereniging die actief is in de agrarische sector en zich richt op de export.

Dagelijks ervaren de VEAPS-leden en de landbouwers de zware klappen en de effecten van het slecht financieel-economisch beleid van de Regering en de negatieve effecten van de coronacrisis.

De afgelopen weken kunnen we elke dag uit de media de berichten vernemen over bestellingen die geplaatst worden door de Regering, benoemingen op Ministeries, waaronder LVV en andere overheidsinstanties, wurgcontracten, mutaties en bevorderingen.

Tussen al deze berichten is er ook fake nieuws die de verwarring compleet maakt. We zijn ervan overtuigd dat het een welkome financiële geste is voor de personen die hiervoor in aanmerking komen, maar het is onfatsoenlijk om dit te doen in deze multi-crisisperiode.

Als klap op de vuurpijl heeft de VEAPS het nieuws vernomen over de mutatie en wijzigingen bij Luchthavenbeheer en de benoemingen bij de directie van de SLM. De VEAPS merkt op dat dit nu niet past in deze crisistijd waarbij alle actoren in de waardeketen van de export van groenten en fruit grote offers moeten opbrengen.

Vanwege de crisis ondervinden de telers en exporteurs dagelijks aan den lijve de zware negatieve effecten van de crisis en kunnen moeilijk het hoofd boven water houden. De Regering laat de exporteurs en telers in de kou, maar kiest wel ervoor om “partij loyalisten en vrienden” rijkelijk te accommoderen, terwijl de vliegtarieven alsmaar stijgen en de concurrentiepositie van de export van groenten en fruit verder verslechtert.

Inmiddels zijn de vrachttarieven met meer dan 150% gestegen, en neemt de export af. De luchtvrachtkosten liggen nu rond de USD 3,30 per kg. Willen we de agrarische productie en export verhogen, moeten de vrachtkosten omlaag zodat de concurrentiepositie van Suriname verbeterd. Terwijl de vrachttarieven stijgen en de agrarische export gemarginaliseerd raakt, mogen de leiding van SLM en Luchthavenbeheer wel de zegeningen tellen.

Regering kom op voor de belangen van elke Surinamer en in het bijzonder degenen die in de zon, regen en wind voedsel produceren voor ons en de internationale markt. Onsmakelijk is dat vruchtbare landbouwgebieden in het Damboentong gebied in het distrikt Saramacca door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen grif worden uitgegeven aan concessionarissen voor zandafgravingen. De VEAPS is pertinent hiertegen en vraagt onmiddellijke stopzetting van deze landbouw onvriendelijke activiteiten.

De VEAPS wenst graag dat met betrekking tot benoemingen de toekomstige minister van LVV en president van het land dit gebied als agrarisch gebied verklaren en alle zandafgravingen terstond stopzetten.

De VEAPS zal blijven protesteren tegen onrechtvaardig handelen van de Overheid die de agrarische sector schaden.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.